« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Třebovice - VŘ 1-2021 Vítkovice.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Třebovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ 1-2021 Vítkovice.pdf
diatntarní město ()a-strava městský obvod visite—vice úřed městského dovodit
<br> znameni
<br> Gznántení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Teiernník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.31212002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č,112021
<br> Druh práce: vedotrci odboru —- vedoucí úředník Charakteristika — Koordinace činnosti souvisejících s výkonem komunálních služeb a práce: hřbitovní správy <.>
<br> — Koordinace přípravy a realizace investic.— Příprava,zadávání a kontrola veřeiných zakázek <.>
<br> Odbor: Komunainích služeb a hřbitovní správy,Qoplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá.Die zákona č.31212002 Sb <.>,o úřednících USC se zakládá pracovní poměr jmenováním.Předpoklady pro — státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,vznik pracovního „„ dosažení věku 18 let,pomeru: — způsobíiost k právním'úkonům,»— bezúhonnost <,>
<br> — zdravotni způsobilost,„„ ovládání jednacíhojazyka <.>
<br> Kvaliřikečni ' Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v předpoklady: bakalářském studijním programu
<br> „líně požadavky _ organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> PFO VZHÍK — schopnost samostatně práce <,>
<br> pracovního — zodpovědný přístup a spolehlivost aktivní přístup k řešení probiěmů,pomeru: »— znešost zákonač12812000 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> „„ znaiost OZV č.1412013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> „„ základní znalost zákona č,31212002 Sb <.>,o úřednících ÚSC,ve znění pozděišícn předpisů <,>
<br> —— zakladní znalost zákona“ č.50012004 Sb„ Správní řád,ve znění pozděiších předpisů <,>
<br> - znalost zakonač1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — znalost zákona č.25612001 Sb <.>,o pohřebnictvi,ve znění pozděi...

Načteno

edesky.cz/d/4704574

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Třebovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz