« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument75_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument75_2021.pdf
Statutární město Ostrava,_.<.> -,<,> Městský obvod Ostrava-Jih Vyberove rlzem
<br> úřad městského obvodu Oznámení výběrového řízení č.17/2021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava—Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor tinancí a rozpočtu
<br> S náplní práce: ekonomika na odboru financí a rozpočtu — zaměstnanec zajišt'uje činnosti
<br> na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci
<br> ň'dící kontroly dle zákona &.32012001 Sb <.>,o tínanční kontrole ve veřejné správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ato zejména:
<br> - připravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
<br> - ověřuje finanční krytí výdajů rozpočtu <,>
<br> - zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění <,>
<br> — zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření <,>
<br> - zpracovává podklady k rozborům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu <,>
<br> — připravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu <,>
<br> — spolupracuje pň tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím <,>
<br> - zajišťuje ekonomickou podporu pro tínancování projektů spolufinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.34112017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (21 260- Kč — 31 240,- Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s s 131 zákona č- 262120068b <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou <.>
<br> Předpokládaný termin nástupu: die dohody
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.31212002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozděj...

Načteno

edesky.cz/d/4704564

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 06. 2021
16. 06. 2021
15. 06. 2021
14. 06. 2021
14. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz