« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Ves - deska71.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska71.pdf
Statutární město Ostrava,<.>.<.> „.Městský obvod Ostrava-Jih Vybe rove rizeni
<br> úřad městského obvodu.;;ZÉÍŠQZLSÉZŠŽOÍÉZ? Oznámení výběrového Hzeni č.17/2021 Nová Ves
<br>,pissMNosr E
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní
<br> 700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo: š
<br> __.<.> -'-".E __ A'DN
<br> sNATA DNE:
<br> ?
<br> _? _ - (>?—++;,-.- %.WIŽNEÚ“ Ě uredníka na odbor línancl a rozpoctu ;DUBĚŽNÉWEŘENĚNANMNTERNE,'
<br> i u „— ___—W.<.>.<.> W <,>
<br> S náplní práce: ekonom/ka na odboru financí a rozpočtu — zaměstnanec zajišt'uje činnosti
<br> na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci
<br> řídící kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a to zejména:
<br> - připravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
<br> — ověřuje finanční krytí výdajů rozpočtu <,>
<br> — zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění <,>
<br> - zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření <,>
<br> - zpracovává podklady k rozborům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu <,>
<br> - pňpravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu <,>
<br> - spolupracuje při tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím <,>
<br> — zajišťuje ekonomickou podporu pro financování projektů spolutinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (21 260,- Kč - 31 240,— Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného pňznání osobního příplatku v souladu s s 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: pracovní poměr na dobu určitou — zástup za mateřskou ...

Načteno

edesky.cz/d/4704557

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Nová Ves
17. 06. 2021
17. 06. 2021
17. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz