« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 361.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

361.pdf
Illllllllllllll
<br> OI <.>
<br> lil/lili
<br> avdi==7dacaugb
<br> 9454/2
<br> lll
<br> ííliíílílíí
<br> ;.: Statutární město Ostrava * Městský obvod Vítkovice úřad městského obvodu
<br> Kopie elektronického dokumentu
<br> Oznámení
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Sb.<,>
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákonač o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br>.312/2002
<br> pozdějších předpisů,výběrové řízení &.1/2021
<br> Druh práce:
<br> Charakteristika práce:
<br> Odbor:
<br> Doplňující informace:
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> vedoucí odboru — vedoucí úředník
<br> Koordinace činností souvisejících s výkonem komunálních služeb a hřbitovní správy <.>
<br> Koordinace přípravy a realizace investic <.>
<br> Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek <.>
<br> Komunálních služeb a hřbitovní správy <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá.Dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících USC se zakládá pracovní poměr
<br> jmenováním <.>
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům <,>
<br> bezúhonnost <,>
<br> zdravotní způsobilost <,>
<br> ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v
<br> Kvalifikační
<br> předpoklady: bakalářském studijním programu <.>
<br> Jiné požadavky — organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> pro vznik — schopnost samostatně práce <,>
<br> pracovního — zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů,pomeru: - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVP
<br> městský obvod Metru/Ska Ostrava a Přívoz
<br> if(/M
<br> písemnost evidenční
<br> číslo:
<br> datum vyvěšením
<br> lhůta pro se]
<br> 5 sejmuto dne: <.>
<br> ; za správnost:.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/4704552

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
22. 06. 2021
22. 06. 2021
22. 06. 2021
21. 06. 2021
18. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz