« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_168.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_168.pdf
Statutámí město Ostrava.<.>,<.>.<.>.<.> Městský obvod Ostrava-Jih Vy be I'OVB rízení úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.17/2021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor linancí a rozpočtu
<br> S náplní práce: ekonom/ka na odboru linancí a rozpočtu — zaměstnanec zajišťuje činnosti
<br> na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci
<br> řídící kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a to zejména:
<br> — připravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
<br> - ověřuje finanční krytí výdajů rozpočtu <,>
<br> - zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění <,>
<br> - zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření <,>
<br> - zpracovává podklady k rozborům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu <,>
<br> - pňpravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu <,>
<br> - spolupracuje při tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím <,>
<br> - zajišťuje ekonomickou podporu pro tinancování projektů spolufinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (21 260,- Kč — 31 240,- Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s s 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: pracovní poměr na dobu určitou — zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou <.>
<br> Předpoldádaný termín nástupu: dle dohody
<br> PMpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění ...

Načteno

edesky.cz/d/4704547

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
22. 06. 2021
22. 06. 2021
22. 06. 2021
17. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz