« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 6/OSM/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 6/OSM/2021
2.9 a Záměr 24 statutárního města Brna,ZŠWQ
<br> městske casti Brno—Rečkovice a Mokrá Hora,propachtovat hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.& 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora,propachtovat hmotnou nemovitou věc:
<br>.část pozemku p.č.3229 v,k.ú.Řečkovice,o výměře 117 m2 (lokalita Podhájí)
<br> Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1.7.2021 na dobu neurčitou,s výpovědní dobou 6 měsíců končící k 31.12.kalendářního roku <.>
<br> Pachtovné činí min <.>,18,- Kč/mZ/rok <.>
<br> Nabízená část pozemku je znázorněna na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.ll,62l 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> ít).08- 2 l / VBrnědne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0.2.Í.<.> „.<.>.<.> <,>
<br>,;
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX tajemnice UMC
<br> Brno—Rečkovice a Mokrá Hora Urad městské části města Brna
<br> Brno—Řečkovice (: Mokrá Horo deor vnitřních věcí Pulackeho nám.H,621 00 Brno 02
<br> _ 10 06— 2021
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.> <.>
<br> Sňato:
<br> 6/OSM/2021
<br> l
<br> WMWWWWwMWmWWWW „„ (2230,f***? \ W
<br> » „sm „ _ „ !% „grad/zá ný,; 3784/1 2 653/13
<br> 236 3209/1 “““Mwmutawélššíýiiifí % “%““rwwe ' 8.1 V.\ 39/ :; Éggq “% „_MÍÍBQq &$ ?34 „WM„WMW_MMMM (“; MM.„,<,> “%»„„„7 4.1 <.>
<br>,W'IŠ
<br> színo
<br> ' Leg—;;; “7“- *„„< ští; naisaísgĚ,3217/3 ' “
<br> 31%2M sen
<br> % „3 : razit/gif!
<br> sme/1
<br> : _ “,3278 „ _ Žilní? 320/2 <,>
<br> 3217/1 „„ v
<br> ŠŠŠ? 7“ 75/2
<br> ' ' 323/8 \\ <,>
<br> 32%2
<br> A&eýz/ W “F&M
<br> 3.506
<br> „! 32ž377 3223/
<br> 3207le <.>
<br> 3218/5
<br> 32ž4/1
<br> & <.>
<br> l ) “ 225/5—
<br> „%>/í ;
<br> Vytištěno v mapovém řešení Soinbox společnosti © T—MAPY
<br> 111000

Načteno

edesky.cz/d/4704543

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz