« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 7/OSM/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 7/OSM/2021
“1%ng
<br> Č &;) (0
<br> Záměr statutárního města Brna,městské části Brno—Řečkovice a Mokrá Hora
<br> snížení nájemného
<br> V souladu s ust.š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zveřejňujeme záměr Statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <.>
<br> Předmětem tohoto záměru je změna podmínek pronájmu spočívající v časově omezeném snížení nájemného za pronájem části pozemku p.č.2384 vk.ú.Řečkovice o výměře 120 m2 (venkovní zahrádka restaurace Svatovavřinecký dvůr na Palackého nám.— viz přiložený situační zákres),a to na symbolickou l,— Kč měsíčně za období od 1.4.do 30.9.2021 jako kompenzaci
<br> V'V
<br> ekonomických ztrát v důsledku dřívej sích protiepidemiologických opatření <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno— Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX tajemnice ÚMČ
<br> ÁQ.%.spa/\ Úřad městské částí města Brna
<br> V Brně dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Brňa-Řečkovice a Mokrá Hora Odbor vnitřních věcí Palackého uémbjl,%] QQ gmo
<br> Vyvěšeno: 1 U -06- 2021 Sňato:
<br> 7/OSM/2021 a
<br> fl
<br> '\ \ “' i._ fr “ “.? L." ' %
<br> \\ RŽSĚQMÝQCQ <.>
<br> L/ __ '.<.> \.' „f*** ' _ „ r ' ' \._.',) “=,/'e \; ',_ f“ -_.o.—'! v \ \ “'““— / \*" :.'._ -.:? “+ " ' \ „$\,;;r— ? _ \.„\ / x\x '.r:

Načteno

edesky.cz/d/4704542

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz