« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/154

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamery_obce_R8_154.pdf (PDF 144.64 kB)
č.j.MMB/0300257/2021/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemku p.č.965/225 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 183 m2 v k.ú.Ivanovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 2.pronájem pozemku p.č.78/2,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 19 m2,v k.ú.Staré Brno (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173041,e-mail: navratil.tomas@brno.cz) Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí MO MMB Zveřejněno: od: do: XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXX eXXXXXXXcdXXbXXbaXXXXXXXXXddXXXXdXXXfXfX

Načteno

edesky.cz/d/4704539

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz