« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MMB/0300257/202l/Vich
<br> Úřad městské části města Brno Brno - 'ih
<br> Mariánské nám.1;,617 00 Brno O _!
<br> STATUTARNÍ MESTO BRNO % 1 [) -06m 202,3 Majetkový odbor MMB či- „OCD \71,58
<br> Příloha: _____„_._,_______ „___—__.<.>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůicit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo je přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,V platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.965/225 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 183 m2 v k.ú.Ivanovice (informace 0 uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e—mail: zuzana.zapletalova©pravnici.org)
<br> 2.pronájem pozemku p.č.78/2,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 19 m2,v k.ú.Staré Brno (nformace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor tl/[agistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173041,e-maíl: navratil.tomas©brno cz)
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí MO MMB
<br> Vyvěšeno dne: X [] -[]X- 2021,Uřad městské části města Brna
<br> _ Brno - ph Manánské „ĚŘJŠŠŽW 00 Brno “\
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4704535

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz