« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy
Úřad městské části města Brna Brno — 'ih
<br> Mariánské nám.1,617 00 Brno o OZNÁMENÍ % 09—06- 2021 o č.j.Woéol bl
<br> o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,Odbor životního prostředí,se sídlem Žerotínovo nám.449/3,601 82 Brno (dále jen „krajský úřad"),zahajuje ve smyslu ust.š 29 odst.3 a ve spojitosti s ust.& 17 odst.2 a 3 zákona č.224/2015 Sb <.>,o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií),(dále jen „zákon č.224/2015 Sb."),a dále podle ust.š 10 a ust.š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,veřejné nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy (dále jen „ABZ"),zpracované pro:
<br> objekt výrobně distribučního centra Brno,Černovické nábřeží 612/10,Brno,PSČ 618 00 <,>
<br> (dále jen „objekt") <,>
<br> provozovatele XXXXX XXX a.s <.>,U Technoplynu XXXX,XXX 00 Praha 9—Kyje,IČO 00011754,(dále jen „provozovatel") <.>
<br> Obec oznamuje veřejnosti způsobem vmístě obvyklým (např.na elektronické úřední desce),a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např.na www.stránkách),do 15 dnů ode dne obdržení ABZ zpracované pro objekt provozovatele,kdy a kde lze do ABZ nahlížet,činit si výpisky,opisy,popř.kopie.Veřejné nahlížení do ABZ zpracované pro objekt provozovatele musí být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení.Vtéto lhůtě může každá fyzická osoba nebo právnická osoba uplatnit k ABZ zpracované pro objekt provozovatele písemné připomínky <.>
<br> Dotčené obce zašlou své vyjádření a případné písemné připomínky veřejnosti krajskému úřadu do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro veřejné nahlížení do ABZ zpracované pro objekt provozovatele <.>
<br> Pokud dotčená obec nezašle své vyjádření a písemné připomínky veřejnosti kABZ zpracované pro objekt provo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz