« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení místní úpravy provozu Labská 11-15 parkoviště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vakres_konecna_verze_Labska11-15_parkoviste_0492178_2020.pdf
KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LEDEN 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0004-2021
ULICE LABSKÁ 11 - 15 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁZ.MAREČKOVÁ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> SUL.LABSKÁ 11 - 15 - MK
<br> 0492178_2020_MČ Brno - Starý Lískovec_ulice Labská_VDZ na parkovišti
<br> DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 <.>
<br> odstraněno <.>
dokumentaci a které překáží instalaci nového VDZ,musí být před realizací tohoto výkresu
Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které není znázorněno v této výkresové
<br> je navrženo v souladu se zásadami navrhování OPS <.>
značení na parkovišti na ulici Labská u domů č.11 - 15.Vodorovné dopravní značení
a podnětu MČ Brno - Starý Lískovec za účelem doplnění vodorovného dopravního
Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB - OD
Pozn.:
<br> Lab
ská
<br> 11
<br> 13
<br> 15
<br> 8
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> L
a
b
s
k
á
<br> La
bs
<br> ká
<br> SL
<br> 10,0
<br> SL
<br> SL
<br> NÁVŠTEVY M
P
<br> A
<br> OBSLUHU
<br> DOPRAVNÍ
<br> MIMO
<br> E 13
<br> B 1
<br> B
2
<br> 9
<br> SL
<br> B
2
<br> 9
<br> VO
<br> SL
<br> P 4
<br> 1x V 10f (3,5x4,5m)
INSTALOVAT
<br> 1x V 10b (2,75x4,5m)
INSTALOVAT
<br> 4x V 10b (2,5x4,5m)
INSTALOVAT
<br> 2x V 10a (2,5x5,0m)
INSTALOVAT
<br> 1x V 10b (2,5x4,5m)
INSTALOVAT
<br> 7x V 10a (2,75x5,0m)
INSTALOVAT
<br> 13x V 10a (2,5x5,0m)
INSTALOVAT
<br> 4x V 10a (2,75x5,0m)
INSTALOVAT
<br> 7
<,> 1
<br> 7...
STANOVENI_parkoviste_Labska_11-15_0492178_2020.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0492178/2020/9 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0301449/2021/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Labská v Brně
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Labská - pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy - v Brně,MČ Brno-Starý
Lískovec parkoviště před objekty č.or.11 – 15 – změna místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci – vyznačení parkovacích stání a zajištění volného přístupu ke kontejnerovým stáním
a navazujícím přístupovým trasám na chodník
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu statutárního města Brna,Městské části města Brna,Brno-Starý
Lískovec,Oderská 4,625 00 Brno,na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající v požadavku na usměrnění statické dopravy – vyznačení parkovacích míst a zajištění
volného přístupu ke kontejnerovým stáním a přístupovým trasám na chodník v ulici Labská u objektů č <.>
or.11-15 v Brně a projektové dokumentace č.01.01,pod názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE
LABSKÁ -11-15 - MK“,s datem LEDEN 2021,zpracované společností Brněnské komunikace a.s.po
projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje <,>
Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.KRPB-
141555-1/ČJ-2020-0600DI,ve smyslu ustanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/4704093

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz