« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh opatření obecné povahy,návrh stanovení místní úpravy provozu na sil.II/380,ul.Kaštanová, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0185399_21_5_Pril._vykres_c.04_Kastanova-10.6.21.pdf
BU
S
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> M
H
<br> D
<br> vp
u
sť
<br> asf <.>
<br> zám
<.>
<br> as
f <.>
<br> asf <.>
<br> zám
<.>
<br> A1
<br> A2
<br> V 7
<br> SO 401 SO 402
<br> SO 102
<br> SO 401SO 102
<br> SO 101
<br> SO 101
<br> SO 101
<br> Zahradní branka
<br> Stávající oplocení
<br> SO 103
<br> d
o
<br> m
u
M
<br> A
K
R
<br> O
<br> V
ý
je
zd
z
o
<br> b
c
h
o
d
n
íh
<br> o
<br>
sil.II/380
<br> ul.KAŠTANOVÁ
sil.II/380
<br> ul.KAŠTANOVÁ
<br> d
o
<br> m
u
M
<br> A
K
R
<br> O
<br> V
je
zd
o
<br> b
c
h
o
d
n
íh
<br> o
<br>
Zastávka VHD směr CENTRUM
<br> Parkoviště obchodního domu MAKRO
<br> Zastávka VHD směr BRNĚNSKÉ IVANOVICE
<br> odpadkový koš)
(přístřešek,lavička <,>
Stávající mobiliář
<br> LEGENDA PLOCH
<br> SO 101
<br> SO 102
<br> SO 103
<br> SO 401
<br> SO 402
<br> ÚPRAVA ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY (š.pruhu 0,50 m)
<br> CHODNÍK (dl.20x20x6 cm šedá hladká,fazetová)
<br> UMĚLÁ VODICÍ LINIE (dl.20x20x6 cm šedá,drážkovaná)
<br> RELIÉFNÍ DLAŽBA (dl.20x10x6 cm červená,vroubkovaná)
<br> ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV (drátkobeton)
<br> LEGENDA ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ STAV
<br> NOVÝ STAV - SILNIČNÍ OBRUBNÍK (15x25x100 cm)
<br> NOVÝ STAV - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (10x25x100 cm)
<br> NOVÝ STAV - NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK (15x15x100 cm)
<br> OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ
<br> ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV,DĚLICÍ OSTRŮVEK
<br> CHODNÍKY
<br> MOBILIÁŘ
<br> OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
<br> PŘELOŽKA KABELŮ CETIN
<br> LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
<br> LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v <.>
SOUŘ.SYSTÉM: S-JTSK
<br> S
<br> 5x1 A4
<br> 1:250
<br> NOVÝ STAV - BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK (přímý/přechodový)
<br> ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK NA SJEZDU
<br> DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ - NOVÉ
<br> VEDOUCÍ ÚDI VEDOUCÍ PROJEKTU
<br> ING.P.KNESL
<br> VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ
<br> Č.ARCHIVNÍ
<br> STUPEŇ
<br> FORMÁT
<br> DATUM
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚŘÍTKO
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ING.T.HORÁK ING.P.TRŽIL
<br> DSP+DPS
<b...
0185399_21_5_Kastanova_II380_nOOP-10.6.21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0185399/2021/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0299288/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II/380 <,>
<br> ulice Kaštanová,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 19.04.2021,s doplněním dne 26.04.2021,od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:
<br> 60733098,Středisko realizace inženýrských staveb,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-
<br> Štýřice,pod zn.BKOM/08625/2021,podání ze dne 15.04.2021,ve věci návrhu místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici II/380,ulice Kaštanová,Brno,statutárního města Brna,IČO:
<br> 44992785,se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,60201 Brno,formou výkresu číslo 04,s názvem
<br> „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „ULICE KAŠTANOVÁ – ÚPRAVA
<br> ZASTÁVKY VHD RÁJEČEK (BESIP)“,název objektu „SO 101 ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV,DĚLÍCÍ
<br> OSTRŮVEK“,datum „ŘÍJEN 2019“,formát „5x1A4“,stupeň „DSP+DPS“,měřítko „1:250“,číslo
<br> archivní „798“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar
<br> dopravního inženýrství <.>
<br> MMB dne 27.04.2021 pod č.j.: MMB/0198263/2021/ZAV,sp.zn.: 5400/OD/MMB/0185399/2021/2,ze
<br> dne 26.04.20...

Načteno

edesky.cz/d/4704091

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz