« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na PK-sil. III/15275,VPÚK NN2007,.., Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0302201_20_10_Pril._vykres_Videnska_7_FUTURUM-10.6.21.pdf
DZ_Futurum_20210331 Tisk-MMB
<br> 2021-06-10T13:44:09+0200
<br>
2021-06-10T14:07:34+0200
eSpis 9b24e6b66762bddf3ecd69d82aed6f48d0054f7d
0302201_20_10_Videnska_7_UK-FUTURUM_II-15275_OOP-10.6.21.pdf
Magistrát města Brna Odbor dopravy Magistrát města Brna | Odbor dopravy Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0302201/2020/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0301930/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice Vídeňská,NN2007,NN1274,NN1241,NN1940,NN1939,NN873 a silnici III/15275,ul.Ořechovská,Brno Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice Vídeňská,NN2007,NN1274,NN1241,NN1940,NN1939,NN873 a silnici III/15275,ul.Ořechovská,Brno,formou výkresu „REVIZE: 6.REVIZE 31.3.2021“,s názvem: „NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem stavby: „REVITALIZACE OC FUTURUM BRNO“,měřítko: „1:500“,datum: „červenec 2019“,stupeň: „DZ“,zpracovaného společností NiTraM – projekt,s.r.o <.>,IČO: 006964796,se sídlem Slunečná 481/6,634 00 Brno,s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,s vydáním vyjádření pod č.j.: KRPB-38641-1/ČJ-2021-0600DI-SBL,ze dne 19.03.2021,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v í místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice Ví...

Načteno

edesky.cz/d/4704087

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz