« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Okrouhlá 30 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Okrouhla_30_tisk.pdf
UL.OKROUHLÁ 30 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133 <.>
<br> Veškeré stávající VDZ,které brání instalací nového VDZ a není zobrazeno v této výkresové dokumentaci,musí být odstraněno <.>
<br> Jedná se o přesun VPS z boxu č.2 na krajní box a rozšíření místa na 3,5m.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního
<br> užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> 1.2.2021 SouhhshneseZUK
<br> :“32 etl
<br> W„
<br> mesi) ml
<br> 0—8
<br> 7.\
<br> *QŠ/
<br> ".<.> H Brnenske komunikace lk
<br> Brněnské knmunlkue a.:
<br> 63900 Brno | IČ: 507 33 090 | DIČ: a 607 33 090
<br> /
<br> 7/13
<br> V_19L_ <.>,GNSTALOVAT.v <.>
<br> /.v./
<br> L E G E N D A :
<br> C)B1 /,Auí_ B 1 V 1a Instalovat /' ' 'TnšaĚvÍ
<br> “ B 1 _V_1€\_ _ & Odstranit %,0 s" '“
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍSTÁVAHCÍ
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍNAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍRUŠENÉ
<br> PRO ZDRAVOTNE POSTIZENEHO OBČANA
<br> vanoucí ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> v,„,<,> E ! Brnenske ING.A.BIAVLICEK MGR.p.ANDRESOVA MGR.vP.ANDRESOVA ING/ympERNICA Ik komunikace „ _? WWW! ! WW ] / „015_qu ÚTVAR DDPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM ÚNOR 2021 NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 DOPRAVNÍZNAČENÍ gwa ULICE OKRO HLÁ 30 MK "ĚŘÍTKO U _ č.ZAKÁZKY 0012-2021 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU PŘESUN VYHRA;ENÉHO\PARKOVÁNÍ
<br> 01.1
0301008_21_Bohunice_Okrouhla_3.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0106643/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno podle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu č.j.: KRPB-38652-1/ČJ-2021-0600DI,ze dne 03.03.2021
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Okrouhlá 30
<br> spočívající v přesunu vyhrazeného parkovacího stání instalací vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) dle
<br> přiložené výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Okrouhlá 30 na
<br> základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu přesunu a rozšíření
<br> vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opa...

Načteno

edesky.cz/d/4704082

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz