« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Rozhodnutí o přijetí do školky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-skolka.pdf
Základní škola a mateřská škola Postřekov <,>
<br> příspěvková organizace,Postřekov 271,345 35
<br> Č.j.: MŠ 23/ 2021 v Postřekově dne: 9.6.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Základní škola a mateřská škola Postřekov,příspěvková organizace,Postřekov 290,345 35,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 9 165 odst.2 písm.b) a 5 34 odst.3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl takto:
<br> žadatel pod registračním číslem:
<br> Mš 1/2021 MŠ 8/2021 MŠ 19/2021 MŠ 2/2021 MŠ 9/2021 MŠ 20/2021 MŠ 3/2021 Mš 10/2021 MŠ 21/2021 Mš 4/2021 MŠ 12/2021 MŠ 22/2021 Mš 5/2021 MŠ 13/2021 MŠ 7/2021 MŠ 14/2021
<br> se přijímá k předškolnímu vzdělávání- ve školním roce 2021/2022 v mateřské škole,jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Postřekov,příspěvková organizace.Odůvodnění:
<br> Řízení o přijetí k předškolnimu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti,kterou podali žadatelé dne 6.května 2021 prostřednictvím svého zákonného zástupce.Dítě je zdrávo a splnilo požadavky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.Po zvážení skutečnosti zjištěných při zápisu škola rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání <.>
<br> Poučenů
<br> Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.Odvolání se podává u ředitele základní školy,jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Postřekov,příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor školství,mládeže a sportu <.>
<br> Vyvěšeno: 9.června 2021 -_ ' ' „:((-
<br> "'," „_-_ IV! r.XXXXXX XXXXXX,ředitel
<br> v Postřekově X.června XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4702048

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz