« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Návrh závěrečného účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO - Lazce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-hosp-2020.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce <,>
<br> IČO: 18232493 za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br> 26.01.2021 18h22m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 11
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br>
<br> 34601 Lazce
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56 000,00 56 000,00 55 207,00 98,58 98,58
<br> 0000 Bez ODPA 56 000,00 56 000,00 55 207,00 98,58 98,58
<br> 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150,00 150,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150,00 150,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 180,66 18,07 18,07
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 180,66 18,07 18,07
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 157 000,00 157 000,00 205 387,66 130,82 130,82
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br> 26.01.2021 18h22m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 11
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 72 000,00 160,00 160,00
<br> 3722 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 62 000,00 62 000,00 31 046,65 50,08 50,08
<br> 3722 5172 Programové vybavení 7 000,00 7 000,00 5 947,15 84,96 84,96
<...
navrh-zaverecneho-uctu-dso.pdf
Licence: WD9G XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br>
<br> DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 21.04.2021 20h 3m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br> sestavený ke dni 21.04.2021
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232493
<br> název DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec Lazce
<br> PSČ,pošta 34601
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 721610554
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> 21.04.2021 20h 3m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 150 180,66
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 55 207,00
<br> Příjmy celkem 205 387,66
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 180,66
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 180,66
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.180,66
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 150 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 150 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 150 000,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4702047

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz