« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 15.6.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.04/2021,které se bude konat dne 15.6.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.03/2020
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na
<br> spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – finanční dar Krajskému
<br> ředitelství policie kraje Vysočina
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO,dotace na stavbu požární zbrojnice <.>
Dodatek ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
<br> 7.Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 2.pololetí roku 2021
8.Finanční podpora výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě
9.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Městu Žďár nad
<br> Sázavou
10.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od MUDr.XXXXXX XXXXXX,poskytnuté na
<br> specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
11.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ
<br> STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129,II/347 Humpolec – okružní křižovatka
<br> (u VODAKu)" - vzájemné darování
13.Změna usnesení č.0117/02/2021/ZK - stavba „II/353 Nové Veselí - obchvat“
14.Darování pozemků v k.ú.Libice nad Doubravou
15.Darování pozemku v k.ú.Velké Meziříčí
16.Změna usnesení 0515/07/2019/ZK,...

Načteno

edesky.cz/d/4699949

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz