« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Vyhláška - Řád veřejného pohřebiště obce Kosice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Kosice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.c.256/2001 Sb <.>,o
<br> pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
<br> pohřebnictví)
<br> vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
<br> ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ obce Kosice
<br> 1.Zastupitelstvo obce Kosice ve smyslu § 84 odst.4 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Kosice dne 24.5.2021,pod číslem
<br> usnesení č.5
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého
<br> kraje ze dne 17.5.2021,vydaného pod č.j.: KUKHK-18254/RG/2021 <.>
<br> Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v
<br> samostatné působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je Obec Kosice,IČ: 00268933 se sídlem: Kosice
<br> 66,503 51 Chlumec nad Cidlinou,zastoupená starostou obce (dále jen “provozovatel”) <.>
<br> Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
<br> 1.Ustanovení tohoto Řádu se vztahuje:
<br> a.na veřejné pohřebiště v Kosicích-v k.u.Kosice,(dále jen pohřebiště),na parcelách
<br> číslo:394.395,396 <.>
<br> I.místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
<br> II.místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
<br> III.místa pro ukládání zpopelněných lidských pozůstatků v urnách
<br> VII.smuteční obřadní síň
<br> VIII.márnice
<br> 2.Vnější hranice výše uvedených veřejných pohřebišť jsou vymezeny oplocením
<br> 3.Řád je závazný pro provozovatele – obec a dále pro subjekty,zajišťující pohřební služby,pro
<br> obstaravatele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a urnových míst,objednatele a
<br> zhotovitele služeb,návštěvníky pohřebiště včetně osob,které zde s prokazatelným souhlasem
<br> provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost <.>
<br>
<br> Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
<br> 1.Na ...

Načteno

edesky.cz/d/4697699


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz