« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Osvědčení o množství vytříděného odpadu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Certifikát LCA za rok 2020
\ OSVĚDČENÍ o ÚSPOŘE EMISÍ
<br> Obec Kozlov
<br> Identifikační číslo:
<br> 00839591
<br> Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,Včetně obalových,jste ve spolupráci se společností EKO-KOM,a.s.přispěli
<br> ke zlepšení Životního prostředí a 5nížení“uhlíkově stopy'ť
<br> Úspora,kterou jste dosáhli představuje:
<br> Emise CO2 ekv.: 33,027 tun Úspora energie: 754 149 MJ
<br> WW
<br> Ing.Zbyněk Kozel generální ředitel EKO-KOM,a.s <.>
<br> V Praze dne 1.6.2021
<br> Vypočteno na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí <.>
Výroční dopis za rok 2020
Obec Kozlov
<br> Kozlov 68
<br> 588 21 Kozlov
<br> V Praze dne 7.6.2020
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu,který Vaše obec v roce 2020 vytřídila a předala k využití <.>
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků,které Vaše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM,a.s <.>
<br> 2.čtvrtletí 2020
<br> 5,639
<br> 9,132
<br> 6,570
<br> 11,171
<br> 20 572,50
<br> 25 899,00
<br> 26 187,00
<br> 23 194,50
<br> 95 853,00 32,512Rok 2020 celkem
<br> 1.čtvrtletí 2020
<br> 3.čtvrtletí 2020
<br> 4.čtvrtletí 2020
<br> Vytříděné odpady (t) Částka (Kč)
<br> Prosíme Vás o kontrolu,zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce.Pokud za Vaši obec
zajišťuje plnění smlouvy svozová společnost (jako Dodavatel podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů) a to včetně fakturace,potom lze výpis porovnat s jejich údaji <.>
<br> Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
ředitelka oddělení regionálního provozu
<br> EKO-KOM,a.s <.>
<br> 01-01-05-00-00-06-1100evidenční číslo obce: 20/1221

Načteno

edesky.cz/d/4697434


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz