« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Zastupitelstvo 15.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo 15.6.2021
3/21
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Džbánice
<br>
<br> Obecní úřad Džbánice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
<br> Džbánice,svolaného starostou obce Romanem Suttrem <.>
<br>
<br> Místo konání:
<br>
<br> Obec Džbánice – kancelář Obecního úřadu,Džbánice č.p.50
<br> Doba konání:
<br>
Úterý 15.6.2021 od 17:00hod <.>
<br> Navržený
<br> program:
<br>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a
zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Závěrečný účet Svazku obcí Moravia za rok 2020
4) Výběr dodavatele prací – Oprava střechy č.p.1
5) Návrh smlouvy s firmou REMA
6) Město Miroslav – žádost o podporu
7) Rekonstrukce objektu obecního úřadu Džbánice - info
8) Rozpočtové opatření č.6
9) Ostatní
10) Diskuse
<br>
<br>
<br>
<br>
Ve Džbánicích 7.6.2021
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> starosta obce Džbánice
<br> XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 7.6.2021 Na elektronické úřední desce
<br> Sejmuto dne: vyvěšeno dne: 7.6.2021
<br> sejmuto dne: 16.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> IČ : 00600 334,tel.515 323 415,e-mail : dzbanice@tiscali.cz,www.obec-dzbanice.cz
<br> OBEC DŽBÁNICE,OBECNÍ ÚŘAD DŽBÁNICE
<br> Džbánice 50
<br> 671 71 Hostěradice

Načteno

edesky.cz/d/4696831

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz