« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Záměr obce č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce č. 1/2021
ZÁMĚR OBCE NOVÉ DVORY č.1/2021
dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
Obec Nové Dvory zveřejňuje záměr na prodloužení Smlouvy o přenechání pozemku k dočasnému užívání části pozemku 41/7- ostatní plocha,v k.ú.Krámy o výměře 363 m2,vlastníkem pozemku je Obec Nové Dvory,jedná se o pronájem části pozemku navazujícího na pozemek u nemovitosti č.p.12 v obci Krámy,manželé V <.>,na dobu 10ti let,za účelem příjezdová cesta bez trvalých staveb,dle stávajících smluvních podmínek <.>
Připomínky a námitky lze podávat v písemné podobě na Obecním úřadě Nové Dvory v úředních hodinách nebo doručit poštou na adresu:
<br> Obec Nové Dvory,Nové Dvory 33,262 03 Nový Knín
nebo na email: obec@novedvory-pb.cz
<br> a to nejdéle do 27.6.2021
Bližší podrobnosti a nahlédnutí do katastrální mapy je možné v úředních hodinách na Obecním úřadě Nové Dvory <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
starosta obce Nové Dvory
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4696689

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz