« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 16.06.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 16.06.2021
Program 16.zasedání Zastupitelstva obce Světec,konaného dne 16.06.2021 od 17.00 hod - Světec,Zámek 1 obřadní síň
<br> V souladu s nařízením vlády je všem členům zastupitelstva a ostatním osobám včetně veřejnosti uloženo,aby při osobni účastí na zasedání dodržovali mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,atd.<.> při vstupu do obřadní místností bude k dispozici dezinfekce na
<br> NICE <.>
<br> Návrh pořadu iednání
<br> l.Zahájení
<br> 2.Schválení návrhové komise
<br> 3.Jmenování ověřovatelů & zapisovatele
<br> 4.Schválení pořadu jednání
<br> 5.Kontrola usnesení z 15.zasedání ZO
<br> 6.Prodej a pronájem nemovitého majetku obce Světec
<br> 7.Rozpočtové opatření č.2/2021
<br> 8.Závěrečný účet Mikroregionu Svornost
<br> 9.Smlouvy
<br> 10.Žádosti o poskytnutí dotace podle ;; 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 11.Pozemkové úpravy Štrbice,Světec
<br> 12.Ostatní,organizační záležitosti
<br> 13.Ukončení zasedání,závěr
<br>.z,; L /! fa Ve Světcr dne 07.06.2021 „ggg/„5525 Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br> blue Světec XXXX“le ! “ ' 062021 41: 53 ;m— 33222222 čášngšnzšazsltupltelstva obce dne 07 IČ: 00266612 DM (200166612
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/4696092

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz