« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Posuzování vlivu na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivu na životní prostředí
__ Odbor výkonu státní správy VII
<br> Ministerstvo životního prostředí Mezírka 1 602 00 Brno
<br> iěrno dne 31.května 2021 „,Úřad městské Části města Brna C.j.: MZP/2021/560/937 Dle rozdelovmku _ Brno -jih Sp.zn.: ZN/MZP/2020/560/137 o W'áns'íé "ám- 13,517 00 Bmo Vyřizuje: RNDr.XXXXXXXX XXXXX,a; „ Tel.: XXX XXX XXX ©; 3 0 3 "05" má <,>
<br>.<.>,A.- _ E—mail.MWoslavRokostzgcz P ( Č.j.Oá L/ (75 (93
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů — zveřejnění dokumentace k záměru „D52 Brno,Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu 5 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám zasílá dle ustanovení 5 8 odst.2 zákona dokumentaci záměru „D52 Brno,Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“,zpracovanou podle přílohy č.4 k zákonu <.>
<br> V tištěné podobě je dokumentace zasílána pouze dotčeným územním samosprávným celkům (kompletně Jihomoravskému kraji,ostatní s přílohami velektronické podobě na CD).Dotčeným orgánům je zasílán pouze text dokumentace datovou schránkou,přílohyjsou k dispozici v Informačním systému EIA (viz níže) <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 5 16 odst.2 zákona o zveřejnění informace o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do ní nahlížet,na úřední desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky o neprodleně písemné vyrozumění 0 dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu 5 8 odst.3 zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br> Dokumentace včetně pří/oh je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/vieW/eial00_cr...

Načteno

edesky.cz/d/4695688


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz