« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 04/2021 - 13.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 04/2021 - 13.6.2021
Obecní úřad Svépravice
<br> Svépravice 60
<br> 393 01 Pelhřimov 6.6.2021
<br>
<br>
<br> Oznámení
<br>
<br>
Dne 13.6.2021 v 19:00 se koná v místnosti obecního úřadu veřejné zasedání
<br> zastupitelstva obce Svépravice <.>
<br>
<br> Program jednání :
<br>
<br> 1) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 a projednání a schválení závěrečného účtu obce Svépravice
2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020
3) Projednání zprávy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 13.6.2021
4) Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru ze dne 13.6.2021
5) Projednání a schválení prodeje nově vzniklých pozemků p.č.58/5 a 49/16
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4
7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol <.>
<br> EG.D,a.s.na stavební akci „Svépravice samoty-kabel NN“
<br> 8) Zrušení Jednotky SDH obce Svépravice a nové zřízení Jednotky SDH
obce Svépravice
<br> 9) další body jednání dle připomínek jednotlivých zastupitelů
<br>
<br>
Ve Svépravicích 6.6.2021
<br>
<br> ______________________
<br> XXXXX XXXXX
Vyvěšeno na ÚD X.X.XXXX Starosta obce
Sejmuto z ÚD 13.6.2021 vč <.>

Načteno

edesky.cz/d/4693789

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz