« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020
1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2020
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2020 bylo schodkové se saldem ve výši 936 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2020
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2020
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2020
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 19 978 22 479 22 728 249 101,11
<br>
<br> výdaje celkem 20 843 25 645 23 664 -1 981 92,28
<br>
saldo: příjmy - výdaje -865 -3 166 -936 2 230 29,56
<br>
financování celkem,z toho: 865 3 166 2 761 -405 87,21
<br> prostředky minulých let 96 2 137 2 041 -96 95,51
<br> termínované vklady - krátkodobé 0 203 299 96 147,29
<br> úvěrový rámec 2016 - 2023 811 811 672 -139 82,86
<br> úvěr 2017 - 2022 553 733 465 -268 63,44
<br> splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
<br> splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -378 -501 -499 2 99,60
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2020 v mil.Kč
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 22 728 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané
transfery v objemu 15 917 mil.Kč,tj.70,03 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
12 442 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 6 040 mil.Kč,tj.26,58 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2020 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2020 činily 23 664 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
21 023 mil.Kč,tj.88,84 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 641 mil.Kč činily
11,16 % c...

Načteno

edesky.cz/d/4692742

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz