« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 -2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 -2026
1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 (dále jen
výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Obsahuje souhrnné základní
údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o
finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů <.>
<br>
v mil.Kč
<br> Tabulka č.1 Střednědobý výhled rozpočtu
<br>
schválený
rozpočet
<br> 2021
r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.2026
<br> ZDROJE 21 581 22 961 22 241 22 361 22 183 21 992
<br> Příjmy 20 811 21 927 22 049 21 971 22 124 22 392
<br> Běžné příjmy,z toho: 20 282 20 958 21 274 21 404 21 600 21 751
<br> - vlastní příjmy 5 791 6 638 6 876 7 051 7 249 7 453
<br> - transfery 14 491 14 320 14 398 14 353 14 351 14 298
<br> Kapitálové příjmy,z toho: 529 969 775 567 524 641
<br> - vlastní příjmy 135 270 70 70 70 70
<br> - transfery 394 699 705 497 454 571
<br> Financování 770 1 034 192 390 59 -400
<br> Prostředky minulých let 100 10 10 10 10 10
<br> Úvěr 2017 - 2022 477 284 x x x x
<br> Úvěr 2021 - 2025 0 624 300 320 149 0
<br> Úvěrový rámec 2016 - 23 713 941 191 0 0 0
<br> Úvěrový rámec
2023 - 2030 ˟˟˟ 0 0 520 820 640 420
<br> Splátky jistiny úvěru
2011 - 2014 -137 -25 x x x x
<br> Splátky jistiny úvěru
2017 - 2022 ˟ 0 -150 -150 -150 -150 -150
<br> Splátka jistiny úvěru
2021 - 2025 ˟˟ 0 0 0 -150 -150 -150
<br> Splátky jistiny úvěrového
rámce 2016 - 2023 -383 -650 -426 x x x
<br> Splátka jistiny úvěrového
rámce 2023 - 2030 ˟˟˟ 0 0 -253 -460 -440 -530
<br> VÝDAJE 21 581 22 961 22 241 22 361 22 183 21 992
<br> Běžné výdaje 19 577 19 841 19 949 19 992 20 051 20 072
<br> Kapitálové výdaje 2 004 3 120 2 292 2 369 2 132 1 920
<br> ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE 0 0 0 0 0 0
˟ úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31.12.2031,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč
<br> ˟˟ úvěr 2021 - ...

Načteno

edesky.cz/d/4692741

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz