« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu - UKONČENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_914503071_0_Narizeni_Statni_veterinarni_spravy_o_ukonceni_ochranneho_pasma_moru_vceliho_plodu (1)
Rozhodnutí str.1 z 1
<br> Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22,586 05 Jihlava
<br> Č.j.SVS/2021/069627-J
<br> N A Ř Í Z E N Í S T Á T N Í V E T E R I N Á R N Í S P R Á V Y
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán příslušný
<br> podle 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících
<br> zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů ukončuje
<br>
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
<br>
<br> vydaná Nařízením Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina č.j <.>
<br> SVS/2020/049749-J ze dne 27.4.2020,č.j.SVS/2020/052040-J ze dne 5.5.2020,č.j <.>
<br> SVS/2020/052233-J ze dne 5.5.2020 a č.j.SVS/2020/049105-J ze dne 24.4.2020 <.>
<br> 1.Dotčené obecní úřady uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v obci obvyklým,ve smyslu
<br> ustanovení § 76 odst.3 veterinárního zákona <.>
<br> 2.Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje
<br> den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu <.>
<br> 3.Nařízení je každému přístupné na Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Kraj
<br> Vysočina,na Krajském úřadě Kraje Vysočina a u všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br>
<br> V Jihlavě dne 02.06.2021
<br> MVDr.XXXXX XXXXXXXX
ředitel Krajské veterinární správy
<br> Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
podepsáno elektronicky
<br> v zastoupení
<br> Obdrží do datové schránky:
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
<br> Městský úřad Třešť,Jihlava
Obecní úřady: Jamné,Kozlov,Luka nad Jihlavou,Malý Beranov,Měšín,Puklice,Velký Beranov <,>
Brtnice,Hybrálec,Velké Tresné,Bystřice nad Pernštejnem,Chlum-Korouhvice,Koroužné,Prosetín <,>
Rovečné,Sulkovec,Věstín,Vír <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2021-06-02T14:04:09+0200
MVDr.XXXXXXXX XXXXX dXbXbXXXbXXXdcbXXXeXXXbfX...

Načteno

edesky.cz/d/4691315

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz