« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - VÝZVA - Vyjádření k podanému odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2.Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 23.1.2020
<br> Spiszn.: OV/O442/2020-He
<br> Č.j.: OV/11961/21 HEL
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> E-mail: heXebrantova.jaroslava©kralovice.cz Tel.: 373 300 274
<br> Datum: 2.6.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br> MUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Lesní č.p.534,Miřetice u Klášterce nad Ohří <.>,431 51 Klášterec nad Ohří 1
<br> podala odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.které vydal Městský úřad Kralovice.odbor výstavbyjako správní orgán dne 1.4.2021 pod č.j.(DV/6809101 HEL,spis.zn.OV/0442/2020-He na základě žádosti.kterou dne 23.1.2020 podali
<br> MUDr.Vojtěch Martínek,CSc <.>,nar.24.8.1945,Potvorov č.p.6,331 41 Kralovice <,>
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Šeříková č.p.566/10,Praha l-Malá Strana,118 00 Praha 01 1 <,>
<br> XXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Čsl.armády č.p.1585,253 01 Hostivice
<br> (dálejen "Žadatel") <.>
<br> Správní orgán Vám oznamuje,že bylo dne 27.4.2021 podáno odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a podle Š' 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů,Vám zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás
<br> vyzývá <,>
<br> abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě do 6 dnů ode dne doručení této výzvy <.>
<br> otisk úředního RNDr.XXXX XXXXX razítka vedoucí odboru výstavby ' /
<br> MESTSKY URAD
<br> © KRALQVICE UBOFl VYSTAVBY
<br> _ÍSČ 3m 111 um./um :?
<br> Č.j.ovn 1961/21 HEL.51122
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne: 3 G ' i()„i/l Sejmuto dne: 43)- G.402 ?
<br> Razítko.od is or XXXX,kte ' otvrzu'e v věšení a se'mutí oznámení.<.>,„ 'P P & W P 1 y 1 OBECN1URAD 2 POTVOROV PSČ 331 41 okges Plzeň-sever
<br> m1; (MW/1777171)
<br> Příloha:
<br> - stejnopis podaného odvolání
<br> Obdrží:
<br> Účastníci
<br> MUDr.Vojtěch Martínek,CSC <.>,Potvorov č.p.6.331 41 Kralovice
<br> PhDr...

Načteno

edesky.cz/d/4690860

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz