« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Soutěž "Postřekovo pěkná ves"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyzdoba-gdpr.docx
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl.13
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679
ze dne 27.dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen,<,> GDPR”)
<br> 1.Kontaktní údaje správce:
<br> Obec Postřekov,IČO 00253685,se sídlem Postřekov 270,345 35 Postřekov,ID datové schránky: wjvby6y,telefon: + 420 379 796 219,e-mail: urad@obecpostrekov.cz
<br> 2.Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
<br> Ing.XXX XXXXX,e-mail: gubas@catania.cz <,>
<br> X.Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
<br> Zpracovávané osobní údaje: jméno,příjmení,adresa bydliště,telefon,mail
<br> Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm.b) GDPR) <.>
<br> Účelem zpracování je přihlášení subjektu údajů do Soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu „Potřekovo pěkná ves“.Za tímto účelem je třeba subjekt údajů identifikovat a také kontaktovat <.>
<br> Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem urychlení a zefektivnění komunikace,konkrétně za účelem případného upřesnění údajů v přihlášce či pozvání na vyhlášení výsledků soutěže a zaslání informace o výhře <.>
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bez udání důvodů odvolat.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,který byl dán před jeho odvoláním.Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů,které zaměstnavatel zpracovává na základě jiného právního základu,než je souhlas <.>
<br> 4.Osobní údaje nejsou nikomu dalšímu předávány <.>
<br> 5.Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu 1 roku a poté v souladu se spisovým a skartačním plánem správce a pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy <.>
<br> 6.Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,jejich opravu nebo výmaz,popř.omezení zpracování.Vaše p...
vyzdoba-prihlaska.docx
PŘIHLÁŠKA
do 2.ročníku soutěže
„Potřekovo pěkná ves“
<br> o nejhezčí květinovou výzdobu v Postřekově
(okno,balkon,okolí domu) <.>
<br> Příjmení a jméno soutěžícího
<br>
<br> Adresa domu či bytu
<br>
<br> Specifikace umístění okna,balkónu,okolí domu či prostranství
<br>
<br> Telefon
Mail
<br>
<br>
Zvolená kategorie (označte pouze jednu kategorii)
<br> Okno nebo balkón
Okolí domu - prostranství
<br>
<br> Elektronickou přihlášku po jejím vyplnění postupte na elektronickou adresu urad@obecpostrekov.cz.Vyplněnou papírovou přihlášku můžete vhodit v pracovních dnech do soutěžní schránky určenou pro tuto soutěž,která je umístěna ve vestibulu obecního úřadu <.>
Nedílnou součástí přihlášky je vyplněný podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (samostatná příloha) <.>
<br>
<br>
<.> MsftOfcThm_Background1_Fill {
fill:#FFFFFF;
}
<br>
<br>
<.> MsftOfcThm_Background1_Fill {
fill:#FFFFFF;
}
<br>
<br>
<.> MsftOfcThm_Background1_Fill {
fill:#FFFFFF;
}
<br>
<br>
<.> MsftOfcThm_Background1_Fill {
fill:#FFFFFF;
}
<br>
<br>
<br>
<.> MsftOfcThm_Background1_Fill {
fill:#FFFFFF;
}
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.> MsftOfcThm_Background1_Fill {
fill:#FFFFFF;
}
vyzdoba-prihlaska.pdf
P Ř I H L Á Š K A
do 2.ročníku soutěže
<br> „Potřekovo pěkná ves“
<br>
<br> o nejhezčí květinovou výzdobu v Postřekově
<br> (okno,balkon,okolí domu) <.>
<br>
<br> Příjmení a jméno soutěžícího
<br>
<br> Adresa domu či bytu
<br>
<br> Specifikace umístění okna,balkónu,okolí domu či prostranství
<br>
<br> Telefon Mail
<br>
<br> Zvolená kategorie (označte pouze jednu kategorii)
<br> Okno nebo balkón Okolí domu - prostranství
<br>
<br> Elektronickou přihlášku po jejím vyplnění postupte na elektronickou adresu
<br> urad@obecpostrekov.cz.Vyplněnou papírovou přihlášku můžete vhodit v pracovních dnech do
<br> soutěžní schránky určenou pro tuto soutěž,která je umístěna ve vestibulu obecního úřadu <.>
<br> Nedílnou součástí přihlášky je vyplněný podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
<br> (samostatná příloha) <.>
vyzdoba-gdpr.pdf
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl.13
NAŘÍZENÍ
<br> EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679
<br> ze dne 27.dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
<br> pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
<br> údajů) (dále jen,<,> GDPR”)
<br> 1.Kontaktní údaje správce:
<br>
Obec Postřekov,IČO 00253685,se sídlem Postřekov 270,345 35 Postřekov,ID datové schránky:
wjvby6y,telefon: + 420 379 796 219,e-mail: urad@obecpostrekov.cz
<br> 2.Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
<br> Ing.XXX XXXXX,e-mail: gubas@catania.cz <,>
<br> X.Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
<br> Zpracovávané osobní údaje: jméno,příjmení,adresa bydliště,telefon,mail
<br> Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm.b)
GDPR) <.>
<br> Účelem zpracování je přihlášení subjektu údajů do Soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
„Potřekovo pěkná ves“.Za tímto účelem je třeba subjekt údajů identifikovat a také kontaktovat <.>
<br> Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem urychlení a zefektivnění
komunikace,konkrétně za účelem případného upřesnění údajů v přihlášce či pozvání na
vyhlášení výsledků soutěže a zaslání informace o výhře <.>
<br> Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bez udání důvodů odvolat.Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,který byl dán před
jeho odvoláním.Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů,které
zaměstnavatel zpracovává na základě jiného právního základu,než je souhlas <.>
<br>
4.Osobní údaje nejsou nikomu dalšímu předávány <.>
<br> 5.Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu 1 roku a poté v souladu
se spisovým a skartačním plánem správce a pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném
příslušnými právními předpisy <.>
<br> 6.Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,jejich opravu nebo výmaz,popř ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz