« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
řad městské částih města Brna
<br> U ih Mariánské nBám.mo1íš,617 00 Bmo
<br> li,-ŠJ 03 416" 2021,<,> „ 6.o 9 Z,STATUTARNI MESTO BRNO i č-i-.<.>.Majetkový odbor MMB
<br> \ přnoha: / LŘ
<br> č.j.MMB/0284008/2021/Vich
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat.pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat jako výnrosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1'.prodej pozemku p.c c.3835/1— zahrada o výměře 6 m2 k.ú.Řečkovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaajr k nahlédnutí Vám poskytne JUDr Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv 208,tel.542173078,e—mail: svancelovakatenna©bmocz)
<br> 2.prodej pozemku p.c č.—817 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú.Lesná (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaaj) k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magisuátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,6- -maíl.svancerova.katerina©blna C:)
<br> 3.prodej pozemkup.č c.5024 zahradaovýměře 166 mzvk.u '.Židenice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaaj) k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Alagistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-maíl: rutarova.marcela©brnacz)
<br> 4.prodej dvou částí pozemku p.č.1643/6 ostatní plocha,jiná plocha o celkové výměře 11 m2 (3 m2 a 8 m2),k.ú.Černá Pole
<br> / ' /058 \/r 377// \\
<br> 37 7/2 _ \.\ \ /642// \ \
<br> „
<br> pavelm“ 1642/4 *
<br> k.ú.Černá Pole Ital l$l
<br> 1644/4
<br> &
<br> % 9 m
<br> Lesana: mmm; :| summl maslo Bmo
<br> _ Bytnva druzstva Fmvamlkow 46,4a.5o.Brno 11 1 1:00
<br> WII/A Bytové dmlxtvo vaaznlknva 46.45.50.Bmo LO kalita - P rovazn ÍkOVB - u“ 901.na ““k — ca: 11 r",0- Maglstrál města Brna...

Načteno

edesky.cz/d/4689831

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz