« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Obec Knínice - účetní závěrka za 2020 + další doklady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-14/7
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Knínice 1z00373788IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec KníniceNázev:
Sídlo: Knínice
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00373788Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 6.2.2021 10:21:06
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Knínice 2z00373788IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jin...
2021-14/6
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Knínice 5z00373788IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 7 277 270,44 0,00 7 277 270,44 6 217 441,68
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 1 264 849,22 0,00 1 264 849,22 53 687,04
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 658 550,40 658 550,40 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 116 391,00 1 521 245,00 1 595 146,00 1 894 183,00
<br> 3.021 51 435 002,50 28 777 658,00 22 657 344,50 23 424 849,50
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 6 236 059,74 0,00 6 236 059,74 6 223 189,12
<br> II.62 710 852,86 30 957 453,40 31 753 399,46 31 595 908,66
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 198 354,00 75 245,00 123 109,00 129 839,00
<br> 5.018 28 002,90 28 002,90 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.226 356,90 103 247,90 123 109,00 129 839,00
<br> 62 937 209,76 31 060 701,30 31 876 508,46 31 725 747,66
<br> 70 214 480,20 31 060 701,30 39 153 778,90 37 943 189,34
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Knínice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Knínice
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00373788Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě dese...
2021-14/5
oddíl I./ 1
<br> 2310 30 000,00 57 180,002111 57 200,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2310 Pitná voda
<br> 1031 **** 100 000,00 247 887,00247 900,00
<br> 1031 100 000,00 247 887,002111 247 900,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 1011 **** 64 000,00 0,000,00
<br> 1011 64 000,00 0,002131 0,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 1011 Udrž.výr.pot.zem,zem.půdní fond
<br> 0000 **** 3 021 600,00 5 612 680,375 630 298,80
<br> 0000 0,00 880 968,004216 880 968,00Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 101 776,004129 101 776,00Ost.NI.př.transf.od rozp.úz.úr <.>
0000 0,00 127 000,004122 127 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 524 041,534116 524 000,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 68 100,00 68 100,004112 68 100,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 256 150,004111 273 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 500 000,00 469 611,441511 470 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 5,591382 0,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 0,00 20 544,801381 20 544,80Daň z hazardních her
0000 2 000,00 100,001361 100,00Správní poplatky
0000 1 500,00 1 910,001341 1 910,00Poplatek ze psů
0000 85 000,00 104 100,001340 104 100,00Poplatek za provoz systému KO
0000 1 000 000,00 1 491 415,371211 1 491 400,00Daň z přidané hodnoty
0000 65 000,00 0,001122 0,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 630 000,00 543 562,371121 543 600,00Daň z příjmů práv.osob
0000 0,00 72 633,431113 73 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 120 000,00 231 357,941112 231 400,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 550 000,00 719 403,901111 719 400,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 12 00373788
<br> X...
2021-14/4
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Knínice 3z00373788IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.53 906,00 0,00 47 518,00 0,00
<br> 36.549 4 244,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 3 030,27 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 364 782,00 0,00 1 128 841,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 3 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 1 500,00 0,00
<br> 20.538 5 110,00 0,00 2 454,00 0,00
<br> 19.532 481,00 0,00 481,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 152 106,00 0,00 120 818,00 0,00
<br> 13.521 673 563,00 0,00 554 476,00 0,00
<br> 12.518 1 148 031,63 0,00 1 397 191,49 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 997,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 998,00 0,00 1 856,00 0,00
<br> 8.511 400 628,23 0,00 790 804,47 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 380 572,19 0,00 347 776,57 0,00
<br> 1.501 295 262,15 0,00 250 465,73 0,00
<br> I.4 426 775,20 0,00 4 602 694,53 0,00
<br> A.4 672 784,20 0,00 4 951 450,62 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Knínice
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Knínice
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
ÚSC
<br> veřejná sp...
2021-14/3
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 35724/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Knínice
<br> se sídlem Knínice 2,588 56 Telč,IČO: 00373788
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 4.března 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.dubna 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 29.dubna 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Knínice
<br> Knínice 2
<br> 588 56 Telč
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br>
Podklady předložili: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX - pověřený
<br> výkonem pravomocí starosty
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Knínice byly zjištěny následující...
2021-14/2
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2020
Strana 1 (celkem 3)
<br>
<br>
<br> Příloha v účetní závěrce dle
<br> Zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví k 31.12.2020
<br> Obec Knínice
Obecné údaje
<br> Název: Obec Knínice
<br> Sídlo: Knínice 2,588 56 Telč
<br> Právní forma : Obec
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem č.128/2000 Sb <.>
<br> Dle výpisu z registru ekonomických subjektů bylo vydáno tato oprávnění:
<br> - Všeobecná činnost veřejné správy
<br> IČ: 00 37 37 88
<br>
<br> Rozvahový den: 31.12.2020
<br> Organizační struktura: starosta,místostarosta,účetní obce
<br> Zřizované organizační složky: ----
<br> Zřizované příspěvkové organizace: ----
<br> Starosta: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Kontrolní výbor: Počet členů: X
<br> Předseda: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Finanční výbor: Počet členů: X
<br> Předseda: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Počet členů ZO: X
<br> Obec nemá podíl na základním kapitálu žádné obchodní společnosti
Obec je členem dobrovolného svazku obcí: Mikroregion Telčsko
Dále je členem Sdružení Borek,Svazu místních samospráv,Sdružení obcí Vysočiny
<br> Přepočtený počet zaměstnanců: 3
Odměny členům zastupitelstva: 175 tis.Kč
<br> Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu: 554 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2020
Strana 2 (celkem 3)
<br>
<br>
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
<br> 1.Způsob ocenění:
<br> Zásoby - pořizovací cenou
<br> Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
<br> Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání <.>
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 0 do 60 tis.Kč
<br> Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2020
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
<br> Cenné papíry a majetkové účast...
2021-14/1
ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÝÝ ÚÚČČEETT
<br> OOBBCCEE KKNNÍÍNNIICCEE ZZAA RROOKK 22002200
<br>
<br>
<br>
<br> ÚDAJE O OBCI:
<br>
Adresa: Obec Knínice,Knínice 2,588 56 Knínice
IČ: 00373788
<br> Telefon: 608 333 247
<br> E-mailová adresa: kninice@ji.cz
<br> Bankovní spojení: ZBÚ zřízen u pobočky WSPK von 1842,číslo účtu 4100005114/7940
<br>
<br>
Počet obyvatel k 1.1.2020: 188
<br> Počet obyvatel k 31.12.2020: 189
<br>
<br>
Počet členů zastupitelstva obce: 7
Počet zasedání zastupitelstva obce: 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhlášky vydané v roce 2020: v roce 2020 byly vydány tyto obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2020:
<br>  -----

<br>
<br> Zpracování agendy úřadu: Informační systém MUNIS firmy Triada,spol.s r.o <.>,Praha
<br>
<br> VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K SR,OSTATNÍM ROZPOČTŮ KRAJE
<br> A POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
<br>
Dotace a příspěvky do rozpočtu obce činily v roce 2020 celkem 3 345 796,- Kč.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br>
<br> Poskytovatel UZ Účel Položka Dotace
<br> MŽP ČR 15011 Biocentrum 4116 232 031,-- Kč
<br> POV Vysočina 2020 --- 4122 127 000,-- Kč
<br> MV ČR 14984 Dopravní automobil HZ 4216 450 000,--Kč
<br> MV ČR 98348 Volby EP 4111 12 070,-- Kč
<br> Kraj Inv.př.transf.od krajů 4222 335 000,--Kč
<br> Stát roz.NI transfer 4112 65 400,--Kč
<br> Dotace celkem: 1 221 501,-- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020
<br>
Rekapitulace hospodaření obce Knínice za rok 2020
<br> Rozpočet 2020 v Kč
<br> schválený upravený
<br> Skutečnost 2020 v Kč Plnění rozpočtu v %
<br> schválený upravený
<br> PŘÍJMY 3 275 900,00 6 174 196,00 6 175 971,82 188,52 100,02
<br> VÝDAJE 1 241 000,00 4 787 699,00 4 643 428,79 374,17 96,98
<br> Hospodářský výsledek
<br> k 31.12.2020 3 089 851,19Kč
<br>
<br>
VÝNOSY
<br>  daňové příjmy 4 367 226,31Kč
<br>  nedaňové příjmy 585 199,51Kč
<br>  kapitálové příjmy 2 045,00 Kč
<br>  dotace a příspěvky 1 221 501,00 Kč
<br> VVÝÝNNOOSSYY CCEELLKKEEMM 66 117755 997711,<,> 88...

Načteno

edesky.cz/d/4687987

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz