« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210602173519591
lžeš
<br> i Ž i l
<br>.' koumané ísemnosti,<,> A Prez phospodaření jsou údaje uvedene v 5 2 odst.1 a 2 Zako
<br> Předmětem přezkoumání
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno VýbĚI'OVým
<br>.' mnost 'ednotlivých skutečností,podle Předmět: ZPUSObem sohledem naPVřPi'í-nroasuzováníl jednotlivých právních ukonu se vychází
<br> b hu řezkoumání; _ „ „,<.> Že ŽnĚÍí prgvních předpisů platných ke dni uskutecnení tohoto ukonu <.>
<br> Druh písemnosti
<br> i
<br> Popis písemnosti
<br> v h XXX očtu na rok XXXX zveřejněn XX.XX.- 10.12.2019 „,“šáchzrálený) rozpočet schválen dne 10.12.2019 na shrvomazdění cl.obcr s & příjmy a výdaji ve výši 157 000,00 Kc
<br> Střednědobý výhled schválen na období 2020 - 20253 _dne 10.12.2019 na
<br> rozpočtu shromáždění čl.obcí,návrh zverejnen 25.11.- 10.12.2019,po schválení zveřejněn od 10.12.2019
<br> Závěrečný účet za rok 2019 schválen dne 23.6.2020 bez výhrad na
<br> shromáždění čl.obcí,jeho návrh zveřejněn 21.5.- 23.6.2020,po schválení zveřejněn od 2.7.2020
<br> Bankovní výpisy běžný účet u ČS za leden — prosinec 2020 J Faktury došlé faktury za leden - prosinec 2020 ] Hlavní kniha sestavena k 31.12.2020 J lnventumí soupisy č.1 - 11 sestaveny k 31.12.2020 ] majetku a závazků Kniha došlých faktur za leden - prosinec2020,„Wm - __ — »— r—wr "* — -—J— * ' Příloha rozvahy sestavena k 31.3 <.>,30.6.a k 30.9.a k 31.12.2020 ' [
<br> Rozvaha sestavena k 31.3 <.>,30.6.a k 30.9.a k 31.12.2020 ? Účetní deníky za leden - prosinec 2020 Účetní doklady 1.bankovní výpisy ČS - účetní doklady č.1 - 122 <,>
<br> 2.předpisy došlých faktur - účetní doklady č.40001 -
<br> 40003 <,>
<br> 3.mzdové doklady č.20001 - 20010 <,>
<br> 4.ostatní účetní doklady č.30001 - 30004 Výkazy pro hodnocení za únor - prosinec 2020
<br> ínění rozpočtu
<br> V'kaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.3 <.>,30.6.a k 30.9.a k 31.12.2020
<br> Darovací smlouvy
<br> Sponzorské smlouva ze dne 2.3.2020 - peněžní dar ve
<br> ' výši 150 000,00 Kč od Lazce - GIS Hor...

Načteno

edesky.cz/d/4687966


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz