« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Dobrá voda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-dso-dobra-voda-2020-827cf.pdf
Telefon Bankovní spojení IČO e-mail
<br> 774 419 830 29038651/0100 49137468 nemcicky@nemcicky.cz
<br> Dobrovolný svazek obcí Dobrá voda,Němčičky 221
691 07 Němčičky u Břeclavi,IČ: 49137468
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Dobrá voda za rok 2020
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> DSO Dobrá voda návrh na závěrečný účet DSO Dobrá voda za rok 2020 <.>
<br>
<br> 1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 (Výkaz FIN 2-12) v Kč
<br>
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br>
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté dotace 16 000,00 16 000,00 16 000,00
<br> Příjmy celkem 16 000,00 16 000,00 16 000,00
<br>
<br> Běžné výdaje 19 000,00 19 000,00 15 936,20
<br> Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 19 000,00 19 000,00 15 936,20
<br>
<br> Financování 3 000,00 0,00 63,80
Příloha: Výkaz FIN FIN 2-12 k 12/2020 – plnění rozpočtu DSO Dobrá voda v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby
<br>
<br> 2.Hospodaření s majetkem (přehled hospodaření s majetkem,rozvaha,zápis
z inventarizace)
<br> Přehled hospodaření s majetkem: účtová tř.0
<br> Stav majetku k 1.1.2020 19 078 499,70 Kč
<br> Stav majetku k 31.12.2020 11 096 267,83 Kč
<br> V roce 2020 DSO Dobrá voda nepořídil žádný majetek.Na základě smlouvy byl společnosti
<br> HANTÁLY a.s.převeden do majetku pomaloběžný drtič objemného odpadu zn.Doppstadt v
<br> hodnotě 7 997 667,70 Kč <.>
<br> Výsledek inventarizace: v průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky,XXXXX XXX XXXXX <.>
<br>
Příloha: Inventarizační zpráva ke dni XX.12.2020,Rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha DSO Dobrá voda
<br> k 31.12.2020
<br>
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dobrá voda za rok 2020
Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Telefon Bankovní s...

Načteno

edesky.cz/d/4687540

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz