« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválené rozpočtové opatření č.2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2020
Obec Dolní Pohled,IČO 00640328 KEO4 1.6.15 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2l2020
<br> Zastupitelstvu předoženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Půvoůlí hodnou Změna Po změně Název 1122 50 000.00 82 810,00 132 810,00 Daň z příjmů právnických osob za obce Celkem za Par: 50 000.00 82 810,00 132 810,00 6310 3201 0.00 265 704.00 265 704.00 Příjmy z prodeje akcií Celkem za Par: 6310 0,00 265 704,00 265 704,00 Obecné příjmy a výdaje : finančních Příjmy celkem 50 000,00 348 514,00 398 514,00 Výdaje XXX XXX Org Akce N+Z+lk ZJ Původní hodnota Změna Po měně Název 3631 5139 1 000,00 1 260,00 2 260.00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3631 5169 0,00 790,00 790,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3631 1 000,00 2 050,00 3 050,00 Veřejné osvětlení 3639 513? 0.00 58 760.00 53 760.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 6122 0.00 52 530,00 52 530,00 Stroje.přístroje a zařízení Celkem za Par: 3639 0,00 111 290,00 111 30.00 Komunální služby a územní rozvoj 5512 5169 1 000,00 100,00 1 100.00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 5512 1 000,00 100,00 1 100.00 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 5137 0.00 29 750.00 29 750,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 5 000.00 10 300.00 15 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5172 0.00 10 870,00 10 870,00 Programové vybavení 6171 5179 0.00 5 170.00 5 170.00 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6171 5222 0.00 1 800,00 1 800,00 Neinvestiční transfery spolkům 6171 5352 0.00 80.00 80.00 Platby daní a poplatků státnímu Celkem za Par: 6171 5 000.00 57 970,00 62 970.00 činnost místní spravy 6310 5362 50 000.00 82 810.00 132 810.00 Platby daní a poplatků stámímu Celkem za Par: 6310 50 000,00 82 010,00 132 010,00 Obecné příjmy a výdaje : finančních Výdaje celkem 57 000.00 254 220.00 311 220,00 Financování XXX XXX Org Akce MPZ-HJ: ZJ Půvoúiíhodnoa Změna Po měně Název XXXX -3 100.00 -94 294,00 -97 394.00 Změna stavu krátkodobých prost Celkem za Par...

Načteno

edesky.cz/d/4685458


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz