« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválené rozpočtové opatření č.3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2020
Obec Dolní Pohled.IČO 00640328
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3l2020
<br> KE04 1.7.2 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX Org Akce "+Z-ru: ZJ Půvorhí hodnou Změna Po změně název 1340 55 000.00 3 200.00 58 200.00 Poplatek za provoz systém Celkem za Par: 55 000,00 3 200,00 58 200,00 Příjmy celkem 55 000,00 3 200,00 58 200,00 Výdaje XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Původní hemm Změna Po změně Název 3639 5329 0.00 1 023.00 1 023,00 Ostneinvesuransíery veřejným Celkem za Par: 3639 0,00 1 023,00 1 023,00 Komunální služby a územní rozvoj 3722 5137 7 000.00 865.00 7 865.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3722 5139 0.00 1 120,00 1 120.00 Nákup materiálu inde nezařazený Celkem za Par: 3722 7 000,00 1 985,00 6 905,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 5171 5 000.00 1 000.00 6 000,00 Opravy a udržování CelkemzaPan3745 5000.00 1000.00 6000.00Péčeovzhledobcíaveřeinouzeleň 5213 5903 0.00 5 000,00 5 000.00 Rezerva na krizová opatření Celkem za Par: 5213 0,00 5 000.00 5 000.00 Krizová opmření 5269 5169 5 000,00 -5 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 5269 5 000.00 -5 000,00 0.00 Ostatní správa v oblasti hosp.5512 5222 0.00 15 000.00 15 000.00 Neinvestiční transfery spolkům Celkem za Pa: 5512 0,00 15 000,00 15 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 5139 15 300,00 2 630.00 17 930.00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5362 80,00 100,00 180,00 Platby daní a poplatků státnímu Celkem za Par: 5171 15 380.00 2 730,00 18 110.00 činnost místní správy Výdaje celkem 32 300,00 21 738,00 54 118,00 Financování Pa' Pol 0m Akce "+Z—Hk ZJ Původní hodnou Změna Po změně Název 8115 -97 394.00 18 538,00 -78 856,00 Změna stavu krátkodobých prost Celkem za Par: -91 394,00 10 538,00 -70 856,00 Fmancovárí celkem -97 394,00 18 538,00 -78 856,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/4685457


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz