« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
0 ' \\.hf,<.>.".<.>.Ščai'.".? ':— IVIZE- 3305312021 15121 WWZEMEDĚLST“ \\|\\|\|\|\\\|\ \\\\\\\|\\\\\\\\\\\\||\\\\\\\|\\\||\\|\
<br> mze000020
<br> ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření CISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121 MZE-22967/2021-15121 MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-33053/2021-15121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> EMAIL: LadislavFaigl©mzecz ID DS: yphaaxs
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.5.2021
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ o NÁVRZÍCH OPATŘENÍ oeecenÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení g 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe,Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje <.>
<br> Na základě ustanovení 5 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole lV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředi.Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,ato v kapitole V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financování v kapitole Vl.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod <.>
<br> Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů,hodnocení a úvah,které jsou p...

Načteno

edesky.cz/d/4685358

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz