« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Opatření obecné povahy - rekonstrukce silnice II/262 Děčín - Starý Šachov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (2.75 MB)
č.j.; ď,<.> ztrv/gga/Zýgy
<br> MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br> Mírové nám.1175/5,405 38 Děčín IV Datová schránka: x9hbpfn
<br> Číslo jednací: MDC/58714/2021 MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Spisová zn.: MDC/56783/2021.<.>.<.>.<.> <.>,<.> _ _ "t d Počet listů: 3 Odbor správních činností a obecnižvncj ».<.> la.Počet příloh: 1/1 Toto Opatrení obc.<.>.—— povahy na." ji.i.<.>.; JOSH Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX dne :.X.X.XXXX MXX“ "“z"- Telefon: 412 591 225,777 465 163,' ' Fax: „ E-mail: o|ga.hyklova©mmdecin.cz Děčín 28.05.2021
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Děčín,Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad — oddělení silničního správního a dopravního úřadu jako správní orgán (dále jen "správní orgán") příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,IČO 45274924,Národní 138/10,110 00 Praha,kterého zastupuje TRASO-DC s.r.o <.>,IČO 02614359,čp.191.405 02 Huntířov
<br> (dále jen "navrhovatel") podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> aktualizací v přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci (MK) dopravním značením (DZ)
<br> PK: silnice č.l|/262 staničení km 33.43 — 33.75,Malá Veleň,okr.Děčín a místní komunikace ppč.1515/1 k.ú.Malá Veleň (za č.p.46,viz příloha)
<br> termín: 7.6.2021 - 30.11.2021,případně dle rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace,vydaného silničním správním úřadem
<br> DZ: viz dopravně — inženýrské opatření v příloze
<br> akce: oprava propustkvu a opěrné zdi v rámci rekonstrukce komunikace ll/262 Horní Březiny — Starý Sachov <,>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení ...

Načteno

edesky.cz/d/4685153

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz