« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Návrh Závěrečný účet obce Volanice 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh ZÚ (1.47 MB)
Návrh - Závěrečný účet za rok 2020
Obec Volanice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Volanice
Volaníce 130
507 03 Volanice
<br> 00272370
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 724149611
E-mail mazorova@seznam.cz
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2
<br> Majetek 3
<br> FIN 4
<br> Rozvaha 18
<br> Příloha 21
<br> Výkaz zisku a ztráty 38
<br> Účetní závěrka MŠ 40
<br> Zpráva z přezkumu hospodaření obce 60
<br> Strana
<br>
<br> Obec Volanice,IČO 00272370 KEO4 1.8.13 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2020
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
33063 MŠMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 241 701,00 241 701,00 0,00 0,00
<br> 98024 VPS Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
<br> 98193 VPS Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do 31 000,00 23 097,00 0,00 7 903,00
<br> Celkem 547 701,00 539 798,00 0,00 7 903,00
<br> 7 903,00Transfery celkem 547 701,00 0,00539 798,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Volanice,IČO 00272370 KEO4 1.8.13 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2020
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 68 100,00 68 100,00 0,00 0,004112
<br> Celkem 68 100,00 68 100,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Transfery celkem 0,000,0068 100,0068 100,00
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Volanice,IČO 00272370 KEO4 1.8.13 UC503
<br> Majetek
<br> Období: 12/2020
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
<br> (přírůstek+/úbytek-) Koneč...

Načteno

edesky.cz/d/4684589

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz