« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr pronajmout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-pronajmout-postr-543-2021.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-543-2021-Fr <.>
<br> Postřekov,31.5.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> prostory určené k podnikání na dobu neurčitou (prodejna řeznictví),která se nachází na parc.č.466/1 (druh pozemku zastavena plocha,výměra 42 m2) v katastrálním území Postřekov,jejichž součástíje stavba č.p.179.Jedná se o obchod (výměra 39m2),bourárnu ( výměra 27,3 m2),umývárnu ( výměra 3,57m2),chladící místnost ( výměra 9m2),šatnu (výměra 8,6 m2),toaletu (výměra 1,17m2),technickou místnost (
<br> výměra 2,5m2 )
<br>.Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br>.Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35 a to do 16.června do 17:00 hod
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.5.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Současně zveřejněno i na elektronické úřední desce na webových stránkách obce www.obecpostrekov.cz
<br> Příloha k č.j.POSTR—543-2021-Fr <.>

Načteno

edesky.cz/d/4683591


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz