« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva 14.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0657_0001.pdf (26.89 kB)
4.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.1/2021 ze dne 14.1.2021
<br> 4.1.Schvaluje poplatek za svoz odpadů od příštího roku na 1 tisíc korun na poplatníka a XXX <.>
<br> X.X.Schvaluje zvýšit koeňcient na daň z nemovitostí od příštlho roku z l na 2 <.>
<br> 4.3.Schvaluje množství ukládání stavební suti do sběrného dvora ve Zruči nad Sázavou.Obec uhradí 200 kg na poplatníka a XXX,XXXXXX si uhradí poplatník ze svého <.>
<br> X.4.Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu obecních lesů <.>
<br> 4.5.Dále schvaluje návrh rozpočtového opatření č.6/2020 Nárůst příjmů činí 130 740,-Kč Nárůst výdajů činí 9 592,-Kč
<br> Nárůst příjmů byl dán především nárůstem DPH a DPFO <.>
<br> Usnesení schváleno: 7 pro,0 proti,0 se zdržel <.>
<br> Ověřovatelé Zápisu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4682587


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz