« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020
Obec Dolní Pohled,IČO 00640328 KE04 1.8.5 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.6l2020
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX Org Akce mzak ZJ Původníhodnom Změna Po změně Název XXXX 295 000.00 27 770,00 322 770.00 Daň z příjmů fyzických omb placená 1113 30 060,00 1 600.00 31 660.00 Daň z příjmů íyz.osob z kapitálNýnosů 1211 601 000.00 48 320.00 649 320,00 Daň z přidané hodnoty 1340 58 800.00 600.00 59 400.00 Poplatek za provoz systému 1511 175 000.00 9 590,00 184 590,00 Daň Z nemovitých věcí 4116 29030 DJX) 17 700,00 17 700,00 Ostatní neinvestičpůdé transfery ze Celkem za Par: 1 159 660,00 105 580.00 1 265 440.00 1037 2111 26 700.00 17 760,00 44 460.00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par: 1037 26 700,00 17 760,00 44 460.00 Celospolečenské funkce lesů 3722 2111 15 500.00 7 110,00 22 610,00 Příjmy z poskytování dužeb a výrobků CelkernzaPans'lzz 5500.00 7110,00 22610.005běrasvozkomun£níchodpadů 6310 2141 1 000,00 290,00 1 290.00 Příjmy z úroků (část) Celkem za Par: 6310 1 000,00 290,00 1 290,00 Obecné příjmy a výdae z finančních Příjmy celkem 1 203 060.00 130 740.00 1 333 000.00 Výdaje XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 3631 5154 50 000.00 1 040.00 51 040,00 Elektrická energie Celkem za Par: 3631 50 000.00 1 040,00 51 040.00 Veřejné osvětlení 3639 5137 96 160.00 -96 160.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 6122 52 530,00 3 882.00 56 412.00 Stroje.přístroje a zařízení 3639 6122 00812 0.00 100 000.00 100 000,00 Stroje.přístroje a zařízení Celkem za Pa: 3639 140 690,00 1 722,00 156 412,00 Komunální služby a území rozvoj 6171 5139 21 630,00 40,00 21 670.00 Nákup materiálu inde nezařazený 6171 5154 10 000,00 30,00 10 030.00 Elektrická energie 6171 5169 50 000.00 760.00 50 760.00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 6171 81 630,00 830,00 az 460,00 činnost místní správy Výdaje celkem 280 320,00 9 592.00 289 912,00 Financování XXX ...

Načteno

edesky.cz/d/4682586


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz