« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Ždánicko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezkum_hospodareni_mr_zdanicko.pdf.x4a7ivu.partial.pdf

2020_inventarizacni_zprava_dso.pdf
„,<.>
<br> 2 make
<br> Dobrovolný svazek obcí se sídlem Násedlovice č.129,696 36 Násedlovíce
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s 5 6 odst.3,© 8 © 29,© 30 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví,v platném znění,s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020 příkaz k inventarizaci byl dán dne 12.12.2020
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení: Předseda : XXXXX XXXXXXX
<br> Člen : XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Člen : XXXXXX XXXXXX
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Podle invent.Podle účetnictví Účet 018 DDNM 32 786,-- 32 786,-- 019 Ostatní DNM 50 000,-- 50 000,-- 021 Stavby 50 934 374,-- 50 934 374,—- 022 Samostatné movité věci 69 615,- 69 615,-- 028 DDHM 404 387,-— 404 387,-- 031 Pozemky 2 855 662,62 2 855 662,62 042 Nedokončený DHM ---------- 052 Poskytnuté zálohy na DHM ---------- 231 Základní běžné účty 1 203 525,91 1 203 525,91 31 1 Odběratelé ----------- 321 Dodavatelé ----------- 331 Zaměstnanci 4 670,-- 4 670,-- 336 Sociální zabezpečení 1 897,-- 1 897,-- 337 Zdravotní pojištění 818,—- 818,-- 342 Ostatní přímé daně 1 320,-- 1 320,-- 374 Krátkodobé přij.zá1.na transf.------------ 378 Ostatní krátkodobé závazky 100,-- 100;- 401 Jmění účetní jednotky 556 939,44 556 939,44 403 Dotace na pořízení DDM 49 004 463,-- 49 004 463,83 432 Nerozdělitelný zisk 3 366 806,-- 3 366 806,-- 472 Dlouhodob.přij.zálohy -transfery ----------
<br> Konečný stav na účtě k 31.12.2020
<br> 231 100 - 86-2434990207/0100 KB Kyjov — 1 203 507,67 231 110 — 94-9111671/0710 ČNB - 18,24
<br> Stálá aktiva = 52 696 023,53 Stálá pasiva 52 696 023,53
<br> Pokladní hotovost (účet 261) je k 31.12.2020 je nulová Osoba hmotně odpovědná za majetek : předsedkyně DSO Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent.rozdílů: - při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační ro...
zaverecny_ucet_r._2020_navrh.doc
N á v r h
Závěrečný účet
<br> rok 2020
Mikroregion
<br> dobrovolný svazek obcí
Ždánicko
Údaje o svazku
<br> Název účetní jednotky:
<br>
Mikroregion Ždánicko
<br>
<br>
<br>
dobrovolný svazek obcí
<br> Sídlo:
<br>
<br>
<br> Násedlovice č.129
IČ:
<br>
<br>
<br> 70963363
DIČ:
<br>
<br>
<br> nejsme plátci daně
Právní forma:
<br>
<br>
svazek obcí
E-mail:
<br>
<br>
nasedlovice@iol.cz
<br>
<br>
<br>
obec.nasedlovice@seznam.cz
www:
<br>
<br>
<br> www.obecnasedlovice.cz
Číslo účtu:
<br>
<br>
86-2434990207/0100 KB Kyjov
<br>
<br>
94-9111671/0710 ČNB
Hlavní činnost:
<br>
<br> podporovat sociologicko-ekonomický
<br>
<br>
<br>
<br> rozvoj svazku obcí podle zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích
<br> Hospodářská činnost:
<br>
<br> ne
Datum založení:
<br>
<br> 04.04.2002
Členy svazku:
<br>
<br>
obec Archlebov
<br>
<br>
<br>
<br> obec Dambořice
<br>
<br>
<br>
obec Dražůvky
<br>
<br>
<br>
<br> obec Lovčice
<br>
<br>
<br>
obec Násedlovice
<br>
<br>
<br>
obec Uhřice
<br>
<br>
<br>
<br> obec Žarošice
<br>
<br>
<br>
<br> obec Želetice
<br>
<br>
<br>
město Ždánice
<br> Příslušnost k úřadům
<br> Finanční úřad:
<br>
<br>
Kyjov
<br> Pověřený úřad:
<br>
<br> Ždánice
<br> Stavební úřad:
<br>
<br>
Ždánice
<br> Pověřený úřad s rozšířenou působností:
Kyjov
Katastrální úřad:
<br>
<br> Kyjov
Pozemkový úřad:
<br>
<br> Hodonín
Celní úřad:
<br>
<br>
Hodonín
Okresní soud:
<br>
<br>
Hodonín
Příslušnost k okresu:
<br>
<br> Hodonín
Kraj:
<br>
<br>
<br> Jihomoravský
Shromáždění starostů
<br> Předsedkyně svazku:
<br>
<br> Vlasta Mokrá
Místopředseda svazku:
<br>
XXXXX XXXXXXX
<br> Tajemník:
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
Revizní komise: XXXXXX XXXXX – předseda
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX – člen
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX – člen
<br> Nejvyšším orgánem dobrovolného svazků obcí je shromáždění starostů.Shromáždění starostů je tvořeno starosty všech členských obcí svazku <.>
Jmenný seznam:
<br> obec Archlebov - XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
obec Dambořice – Ing.Zbyněk Pastyřík
<br>
<br>
obec Dražůvky – XXXXX XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4681965

Meta

Rozpočet   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz