« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Místo - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Místo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VSVAK_Obec Stare Misto_00578584_2020.pdf [0,04 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny Staré Místo
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Staré Místo
Sídlo: Staré Místo 70
<br> 50601 Staré Místo
Identifikační číslo: 00578584
Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Staré Místo
Sídlo: Staré Místo 70
<br> 50601 Staré Místo
Identifikační číslo: 00578584
Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Staré Místo
Sídlo: Staré Místo 70
<br> 50601 Staré Místo
Identifikační číslo: 00578584
Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
5207-723754-00578584-1/1-00578584
5207-723754-00578584-2/1-00578584
5207-723754-00578584-2/2-00578584
5207-723754-00578584-3/1-00578584
5207-723754-00578584-4/1-00578584
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Obec Staré Místo (IČO 00578584)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Staré Místo
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.025583 0.026000 -0.000417 0.004946 0.000000 0.004946
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.014444 0.014000 0.000444
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.001527 0.002000 -0.000473 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.009612 0.010000 -0.000388 0.004946 0.000000 0.004946
2.Energie mil.Kč 0.043902 0.045000 -0.001098 0.131776 0.125000 0.006776
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Místo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz