« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 svazku obcí Budějovicko - Sever (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 svazku obcí Budějovicko - Sever.pdf [4,70 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Budějovicko-Sever
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Budějovicko-Sever
Pražská 66
373 67 Borek
<br> 70508780
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420602209398
E-mail r.ranglova@gmail.com
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 4
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 6
<br> Poskytnuté transfery 7
<br> Tvorba a použití peněžních fondů 8
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 9
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 10
<br> Prohlášení kontrolované osoby 18
<br> Strana
<br>
<br> Budějovicko-Sever,IČO 70508780 KEO4 1.8.12 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2020Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený2Třída %NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 61,30 1 000,00 1 000,006,13 6,13 938,70
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: 6,13 938,706,1361,30 1 000,001 000,00
<br> 4Třída PŘIJATÉ TRANSFERY
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 352 520,00 359 000,00 352 520,0098,19 100,00 0,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: 98,19 0,00100,00352 520,00 352 520,00359 000,00
<br> Příjmy celkem: 97,94 938,7099,73352 581,30 353 520,00360 000,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Budějovicko-Sever,IČO 70508780 KEO4 1.8.12 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Výdaje
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený5Třída %BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 1 221,00 2 000,00 2 000,0061,05 61,05 779,00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 30 000,00 0,00 30 000,000,00 100,00 0,00
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 13 522,00 20 000,00 16 500,0067,61 81,95 2 978,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 66 830,00 19 350,000,00 0,00 19 350,00
<br> 5175 Pohoštění...

Načteno

edesky.cz/d/4679985


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz