« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc6514942167704426036.pdf (PDF 815.23 kB)
Název obce ICOB ORP NUTS 3 Kraj Oblast povodí
Abertamy 554979 Ostrov CZ041 Karlovarský kraj Labe
Adamov 531367 Čáslav CZ020 Středočeský kraj Labe
Adamov 535826 České Budějovice CZ031 Jihočeský kraj Labe
Adamov 581291 Blansko CZ064 Jihomoravský kraj Dunaj
Adršpach 547786 Broumov CZ052 Královéhradecký kraj Labe
Albrechtice 547981 Lanškroun CZ053 Pardubický kraj Dunaj
Albrechtice 598925 Havířov CZ080 Moravskoslezský kraj Odra
Albrechtice nad Orlicí 576077 Kostelec nad Orlicí CZ052 Královéhradecký kraj Labe
Albrechtice nad Vltavou 549258 Písek CZ031 Jihočeský kraj Labe
Albrechtice v Jizerských horách 563528 Tanvald CZ051 Liberecký kraj Labe
Albrechtičky 568741 Bílovec CZ080 Moravskoslezský kraj Odra
Alojzov 506761 Prostějov CZ071 Olomoucký kraj Dunaj
Andělská Hora 538001 Karlovy Vary CZ041 Karlovarský kraj Labe
Andělská Hora 551929 Bruntál CZ080 Moravskoslezský kraj Odra
Anenská Studánka 573426 Lanškroun CZ053 Pardubický kraj Labe
Anenská Studánka 573426 Lanškroun CZ053 Pardubický kraj Dunaj
Archlebov 586030 Kyjov CZ064 Jihomoravský kraj Dunaj
Arneštovice 509388 Pelhřimov CZ063 Kraj Vysočina Labe
Arnolec 586854 Jihlava CZ063 Kraj Vysočina Labe
Arnolec 586854 Jihlava CZ063 Kraj Vysočina Dunaj
Arnoltice 562343 Děčín CZ042 Ústecký kraj Labe
Aš 554499 Aš CZ041 Karlovarský kraj Labe
Babice 537241 Prachatice CZ031 Jihočeský kraj Labe
Babice 538043 Říčany CZ020 Středočeský kraj Labe
Babice 552356 Šternberk CZ071 Olomoucký kraj Dunaj
Babice 569828 Nový Bydžov CZ052 Královéhradecký kraj Labe
Babice 590274 Moravské Budějovice CZ063 Kraj Vysočina Dunaj
Babice 592013 Uherské Hradiště CZ072 Zlínský kraj Dunaj
Babice nad Svitavou 582794 Šlapanice CZ064 Jihomoravský kraj Dunaj
Babice u Rosic 582808 Rosice CZ064 Jihomoravský kraj Dunaj
Babylon 553433 Domažlice CZ032 Plzeňský kraj Labe
Babylon 553433 Domažlice CZ032 Plzeňský kraj Dunaj
Bácovice 561118 Pelhřimov CZ063 Kraj Vysočina Labe
Bačalky 553701 Jičín CZ052 Královéhradecký kraj Labe
Bačetín 576085 Dobruška CZ052 Královéhradecký ...
MX-2651_20210531_103427.pdf (PDF 249.67 kB)
Ministerstvo zemědělství
<br> Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 tel.221 811 111
<br> spisová zn.MZE—22965/2021-15121 Cj <.>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> V Praze dne
<br> „,NÁVRH,OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5; 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozděj ších předpisů,postupem podle ustanovení 5 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení 5 11521 odst.3 vodního zákona,v souladu svyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí & plánech pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br> 1 <.>
<br> vydává Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze dne č.<.>.<.> <,>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody
<br> a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,ato kapitoly:
<br> IVJ Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních ekosystémů <,>
<br> IV.2 Cí1e pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
<br> IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
<br> IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní <,>
<br> IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha <,>
<br> a v příloze uvedenou kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy ajsou jeho nedílnou součástí <.>
<br> II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství,spisová zn.14VH5387/2015-15120,čj.148/2016—MZE—15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým byl vydán Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1083 <.>
<br> ODÚVODNĚNÍ
<br> Národní plán povodí Labe je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace stávajícího Národního plánu povodí Labe...
MX-2651_20210531_103258.pdf (PDF 90.4 kB)
osami dám oáisv Dašic 34 s" zoe/r dne: Přílohy:.<.>.<.>.b.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _,& „egg „,a.<.>.; „Dor.<.>.—— Malaga.<.> \" *y 5% a ' ' $$$ “\ gšďm-.„W'Ěí'j F MZE- 3305312021- 15121 ' liliilililiiiii iiiillllllllllllllllillllliilllllllllll mzeo
<br> ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965l2021—15121 MZE-2296712021-15121 MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE—3305312021-15121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> EMAIL: Ladislav.Faigl©mze.cz ID DS: yphaaxS
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1 DATUM: 28.5.2021
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ o NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení % 25 odst 4 zákonač.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení s 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe,Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje <.>
<br> Na základě ustanovení š 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanovi cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí.Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,ato v kapitole V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financováni v kapitole VI.Souhrn ekonomické analýzy ...

Načteno

edesky.cz/d/4679317

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz