« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Veřejná vyhláška MZČR-Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Úvodní stránka | Nahlížení do katastru nemovitostíHlavní navigace
Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách,stavbách,jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby,evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice,nebo pro účely potvrzování geometrických plánů <.>
Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné <.>
Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů,jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno <.>
Vyhledání parcely
Vyhledání stavby
Vyhledání jednotky
Vyhledání řízení
Zobrazení mapy
Můj katastr
24.5.2021 – Doplňující informace k upozornění na připravované změny v aplikaci
Úpravy aplikace,na které byli uživatelé upozorněni 4.dubna,budou provedeny ve dnech 12.– 13.června 2021 <.>
Na základě četných dotazů doplňujeme následující:
Využití aplikace bude nadále bezplatné,a to i v případě přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů do aplikace Dálkový přístup do KN <.>
Pro daný účel (identifikace stahování údajů softwarovým robotem) nepotřebujeme uchovávat přímou vazbu mezi identifikací osoby,která nahlížela,a osoby vlastníka nemovitosti.Vlastníkům proto nebudou poskytovány informace o XXX,kdo tímto způsobem nahlížel na údaje o jejich nemovitostech <.>
K úpravám aplikace je ČÚZK oprávněn podle § 66 odst.1 písm.j) katastrálního zákona (č.256/2013 Sb.),který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky o stanovení podmínek poskytování a šíření údajů katastru.V souladu s § 5 odst.3 vyhlášky č.358/2013 Sb <.>,o poskytování údajů z katastru nemovitostí,zveřejňuje ČÚZK podmínky provozování aplikace <.>
10.5.2021 - Upozornění uživatelům - omezený provoz aplikace 14-15.5.2021
Vážení uživatelé <,>
z provozních důvodů nebude v pátek 14.5.2021 od 14:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí.Zároveň nebude dostupné přihlašování do a...
http://radar.bourky.cz/
radar.bourky.cz - prohlížeč radarových dat ČHMÚ sítě CZRAD- UTC - SEČ
→ zobrazit nastavení ← - UTC Rychlost animace:  150 ms 200 ms 250 ms 500 ms 750 ms 1 s 2 s 5 s Poslední snímek:  250 ms 500 ms 750 ms 1 s 2 s 5 s 10 s Aktualizace: - UTC - UTC
Mapa:
Základní Kombinovaná Ortofoto Turistická Zimní Tmavá ArcGis Map WikiMedia OSM
Předpověď pohybu:
Vypnuto +10 min +20 min +30 min +40 min +50 min +60 min
Typ bleskových dat:
Aktuální 90 min
Rozlišení bleskových dat:
Více informací na www.estofex.org Otevřít MENU
iRadar CZ Desktop (c) XXXXX XXXXX (AMS),XXXX XXXXX (ČHMÚ) verze XXXX-XX-XX Amatérská meteorologická společnost,z.s.Datové vrstvy - ČHMÚ
Meteostanice
Live detekce Blitzortung
Předpověď ESTOFEX
Proudění v hladině 950 hPa (500 m) 850 hPa (1500 m) 700 hPa (3000 m) 500 hPa (5500 m) 300 hPa (9000 m)
Aero sondáže / profilery
METAR / TAF zprávy
Pozice pozorovatelů Funkce
http://www.knihovnasvepravice.webk.cz
Obecní knihovna Svépravice - Úvod 
 
 
 
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
Kotlíkové dotace | Kraj Vysočina 
 
Vybíráme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749,posta@kr-vysocina.cz,tel.: 564 602 111,fax: 564 602 420,skype: kruvysocina,ID datové schránky: ksab3eu
Úřední hodiny:
<,>
 
Nacházíte se v módu "Bez grafiky",takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování.Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2,můžete se přepnout do grafického módu <.>
http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site
Dokumentace sítě - CETIN a.s.Kde nás také najdete
https://www.adelkaonline.cz/
Dar chutí a přátelstvíMenu
Pelhřimovský "půlkilový" Zlaťák
Stačí se přidat <.>
První mouky s pečetí kvality České cechovní normy
Každý je originál.Každý je vynikající <.>
Obsahuje 33 % zápary <.>
Zboží rozvážíme na výdejní místa v dohodnuté dny <.>
<.>.<.> špičky a záviny s větší porcí tvarohu,máku i povidel <.>
Jste tu poprvé?
Možnost objednat si pečivo online
Vždy čerstvé pečivo přímo z pece
Doručení přímo k vám do obce
5,80 Kč (bez DPH: 5,04 Kč)
7,90 Kč (bez DPH: 6,87 Kč)
5,80 Kč (bez DPH: 5,04 Kč)
35,70 Kč (bez DPH: 31,04 Kč)
10,50 Kč (bez DPH: 9,13 Kč)
12,50 Kč (bez DPH: 10,87 Kč)
35,90 Kč (bez DPH: 31,22 Kč)
44,90 Kč (bez DPH: 39,04 Kč)
13,80 Kč (bez DPH: 12,00 Kč)
24,50 Kč (bez DPH: 21,30 Kč)
Pravidelné objednávky
Velice jednoduchým způsobem si můžete nastavit pravidelnou objednávku a pečivo si nechat doručovat v pravidelných intervalech <.>
Přihlásit se k odběru novinek
Dokumenty ke stažení
http://svepravice.profilzadavatele.cz/
Profil zadavatele Obec Svépravice l Nástroj pro veřejné zakázky
priloha_912550655_0_MZE-33053_2021-15121
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a
protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121
<br> MZE-22967/2021-15121
MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-33053/2021-15121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Ladislav.Faigl@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.5.2021
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY
<br> a
<br> VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe,Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje <.>
<br> Na základě ustanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami
a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování
vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole
IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí <.>
Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,a to v kapitole
V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financování v kapitole
VI.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod <.>
<br> Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů,hodnocení a úvah,které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod,I.Charakteristiky části
mezinárodní oblasti povodí na ...
priloha_912550655_1_01_navrh_OOP_NPP_Labe
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1
<br> tel.221 811 111
<br>
<br>
Spisová zn.MZE-22965/2021-15121
<br> Čj <.>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> V Praze dne
<br>
<br>
NÁVRH
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a odst.3 vodního zákona,v souladu
<br> s vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> vydává Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze
<br> dne.<.>.<.> č.<.>.<.> <,>
<br>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody
<br> a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,a to kapitoly:
<br> IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních
<br> ekosystémů <,>
<br> IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod
<br> pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
<br> IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
<br> IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní <,>
<br> IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha <,>
<br>
<br> a v příloze uvedenou kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou součástí <.>
<br>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství <,>
<br> spisová zn.14VH5387/2015-15120,čj.148/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým
<br> byl vydán Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republi...

Načteno

edesky.cz/d/4676208

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz