« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Usnesení ZO Malá Veleň ze dne 19. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO Malá Veleň 19.5.2021.pdf (201.64 kB)
1
<br>
<br> U s n e s e n í
<br> z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Veleň dne 19.5.2021
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.1
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projednání:
<br> schvaluje
<br> rozpočtové opatření obce Malá Veleň číslo 1/2021,dle přílohy
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.2
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projednání:
<br> bere na vědomí závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
<br> za rok 2020 a schvaluje
<br> - podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů účetní
<br> závěrku,sestavenou ke dni 31.12.2020
<br> - závěrečný účet obce za rok 2020 podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.3
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projednání:
<br> bere na vědomí závěrečný účet SOB za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
<br> za rok 2020 a schvaluje závěrečný účet SOB za rok 2020 podle § 17 zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez výhrad
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.4
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projednání:
<br> bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Malá Veleň-
<br> Jedlka č.p.46 a schvaluje
<br> - účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Malá Veleň-
<br> Jedlka č.p.46 se ziskem 2 032,44 Kč
<br> - střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Mateřské školy Malá Veleň-Jedlka č.p.46
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.5
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projednání:
<br> schvaluje
zadání studie – aktualizace rozsahu záplavového území
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.6
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projednání:
<br> schvaluje
prodloužení části veřejného osvětlení směr Malá Veleň - Soutěsky od společnosti
<br> Elektromontáže Rouček s.r.o <.>
<br>
<br> Usnesení č.ZO/2021/2.7
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň po projed...

Načteno

edesky.cz/d/4675252

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz