« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OOP - TDZ - Přechod Krmelínská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11508_272570_prechod_Krmelinska_navrhOOP_pril.pdf
2021-05-24T13:07:57+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX bcXXXXXdbXXcXXXXXXXcXXdfXdXcccfbXcbXXefa
11508_272570_prechod_Krmelinska_navrhOOP.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/5 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br>
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Přechod pro chodce přes ul.Krmelínskou u ul.Prodloužené v Ostravě
______________________________________________________________________________
<br>
<br> ❖ Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br>
<br> ❖ Výzva k podání připomínek a námitek
<br>
❖ Určení lhůty
<br> Právnická osoba Ostravské komunikace,a.s <.>,se sídlem Ostrava,Mariánské Hory <,>
Novoveská 1266/25,IČ 25396544,podala u odboru dopravy Magistrátu města Ostravy
návrh na vydání opatření obecné povahy –místní úpravy sil.provozu spočívající ve
vyznačení nového přechodu pro chodce v křižovatce ul.Krmelínské x ul.Prodloužené
v Ostravě – Nové Bělé na rameni ve směru Nová Bělá.Poloha přechodu ej dána přípravou
stavebních úprav nezbytných k napojení přechodu na chodecké trasy jak je prodloužení stáv <.>
Chodníku,bezbariérové úpravy atp.Vlastní přechod pro chodce se vyznačí svislým dopr <.>
značením č.IP6 a vodorovným č.V7a (viz vyhl.č.294/2015 Sb.v platném znění),s ohledem
na dopravní význam ul.Krmelínské bude svislé značení v retroreflexním zvýrazňujícím rámu <.>
Vyznačení se provede dle vyhlášky č.294/2015 Sb.v platném znění,konkrétní obsah
opatření je patrný z grafické přílohy <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy,podle §124,odst.6,zák.č.361/2000 Sb.o
provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a §19 <,>
vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností <,>
<br>
zveřejňuje
<br> tento návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §172,dst.1,zákona č.500/2004
Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br> Vaše značka:
Ze dn...

Načteno

edesky.cz/d/4671897

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz