« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210526172115645
/Lz€„s RAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> GJ BoR EKONOMICKÝ og ELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> upova 18,306 13 Plzeň
<br> / Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/3054/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko,IČO: 18232507 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 16.11.2020 12.05.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko Babylon 27,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: - XXXXXXX XXXXXXX
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXX XXXXXXXXX — účetní DSO Domažlicko
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí dne 25.11.- 10.12.2019
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 a č.3 schválena předsedou svazku,č.2 a 5 schváleno valnou hromadou <,>
<br> č.4 schváleno radou svazku
<br> po schválení řádně zveřejněna
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen valnou hromadou dne 10.12.2019 <,>
<br> po schválení zveřejněn na svých internetových stránkách a oznámení o zveřejnění na úředních deskách členských obcí od 20.12.2019 dosud
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> na období 2021 — 2022 schválen valnou hromadou 10.12.2019,návrh zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí dne 25.11.-10.12.2019 <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4670220

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz