« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh závěrečného účtu DSO Svazek Domažlicko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210526172104678
DSO Svazek Domažlicko
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč)
<br> VYVĚŠENO 25.5.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> identifikační číslo 18232507
<br> nazev DSO Svazek Domažlicko ulice,č.p.Babylon 27
<br> obec Babylon
<br> PSČ,pošta 34401
<br> telefon 379493150
<br> fax 379493286
<br> email info©svazekdomazlícko.cz WWW stránky www.svazekdomazlicko.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> i.Plnění rozpočtu příjmů Il.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> Ví,Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vlíl.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> lXt Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> Xl,Ostatni doplňující údaje
<br> o
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 11 000,00 51 200,00 49 640,93 Kapitálové příjmy 152 000,00 150 954,98 té transfery 8 915 000,00 9 384 000,00 10 565 047,40 Příjmy celkem 8 926 000,00 9 587 200,00 10 785 643,31 Detailní výpis položek dle Odvětvové/to a druhového tíldeni rozpočtová skladby Schváíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4116 Ostatní neinvpňjaté transfery ze st.rozpočtu 90 000,00 90 000,00 81 694,14 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 695 000,00 1 195 000,00 994 419,81 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 0000 4152 Neinv.příjate transfod mezínstit.a někt.CO a PO 1 560 000,00 1 560 000,00 1 602 254,62 0000 4216 Ostatní investpříjaté transfze státního rozpočtu 30 000,00 70 000,00 63 671,87 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 040 000,00 4 240 000,00 4 224 614,00 0000 4229 Ostatní ínv,př|j.transf,od rozpočtů ...

Načteno

edesky.cz/d/4670219


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz